Mediafiche Tijdschrift Publieke Ruimte

Het tijdschrift Publieke Ruimte/Cahier Espace Public is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte in samenwerking met Maison de l'Urbanité asbl.

Het thema ‘publieke ruimte’ komt in het tijdschrift op een integrale manier aan bod en gaat verder dan de bespreking van projecten en producten. Publieke ruimte is immers een belangrijke hefboom voor ruimtelijke, maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkeling. Daarom besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren: city marketing, duurzame ontwikkeling, sociale cohesie, vastgoedinvesteringen, mobiliteit, leefmilieu, volksgezondheid, recreatie en toerisme enzomeer. Het tijdschrift geeft via reportages, interviews en technische dossiers steeds een actueel beeld van ontwikkelingen en tendensen op gebied van publieke ruimte. 

 

Vaste rubrieken en thematische dossiers

Het tijdschrift bevat naast een aantal vaste rubrieken ook telkens een thematisch dossier.

 • Volgende rubrieken komen steeds aan bod: in grote lijnen, mensen, beleid, in de praktijk, over de grens, dagje uit, en plein public, infozuil en inrichting en uitrusting.
 • De dossiers belichten een specifiek thema in relatie tot publieke ruimte en omvatten een achttal artikels over dit onderwerp.
 

Doelgroep

Het vakblad richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare en semi-openbare ruimten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
 • Lokale en bovenlokale overheden: beleidsvoerders, kabinetten en administraties voor openbare werken, ruimtelijke ordening, groenvoorziening, leefmilieu, mobiliteit, openbare werken, toerisme, sport, erfgoed, monumentenzorg enz.
 • Intercommunales, regionale landschappen en andere grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden
 • Ontwerp-, advies- en studiebureaus, landschapsarchitecten, architecten, designers, productontwikkelaars, …
 • Parkmanagers en terreinbeheerders van recreatiedomeinen, bedrijventerreinen, scholen, rust- en verzorgingsinstellingen, …
 • Onderzoeksinstellingen, opleidingsinstellingen, hogescholen en universiteiten, …
 • Vakorganisaties, brancheverenigingen, belangenverenigingen, …
 • Maatschappijen voor huisvesting en sociale woningbouw, vervoersmaatschappijen, overheidsinstellingen, …
 • Projectontwikkelaars, bouwondernemingen, aannemers, nutsmaatschappijen, …

Oplage en periodiciteit

 • Totale oplage: 3.000 exemplaren in het Nederlands en 1.000 exemplaren in het Frans per editie (16.000 op jaarbasis).
 • Periodiciteit: driemaandelijks (maart, juni, september, december)

Abonneren

Een jaarabonnement (4 nummers) kost € 65,00. Studenten aan een erkende opleidingsinstelling betalen € 40,00. Een los nummer kan verkregen worden aan € 20 per nummer.

Leden (ambassadeurs, lidgemeenten of partners) ontvangen 1 tot meerdere abonnementen gratis. Meer informatie over het lidmaatschap.

>>> Abonneer

Advertentieformaten

 • Coveradvertentie A4
 • A4 / A5 / A6 formaat
 • A5 advertorial in de rubriek 'Inrichting en uitrusting' 
 • Insertmogelijkheden

Met onze voordelige advertentiemogelijkheden bereikt u optimaal uw doelgroep. Partners Publieke Ruimte krijgen extra korting op de advertentietarieven. De advertentieruimte is per nummer beperkt om de kwaliteit van het vakblad hoog te houden.

Voor meer informatie neem contact op via contact@publiekeruimte.info of 03 270 06 34.