Tijdschrift Publieke Ruimte/Cahier Espace Public

Het tijdschrift publieke ruimte is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte. Het vakblad benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. Het tijdschrift publieke ruimte richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten. Het tijdschrift verschijnt ook in Wallonië onder de titel 'Cahier Espace Public'.

Het Tijdschrift Publieke Ruimte kan terugkijken op een succesvolle jaargang 2017 waarin volgende thema's aan bod kwamen: vooruitkijken, biodiversiteit, 'scholen en schoolomgevingen' en 'rivieren en kanalen'. 

Vier spraakmakende dossiers in 2018

In 2018 mag u opnieuw vier boeiende nummers van het tijdschrift Publieke Ruimte verwachten. Naast de vaste rubrieken zoals ‘In de praktijk’, ‘Mensen’, ‘Over de grens’ en ‘Dagje uit’ staan er opnieuw spraakmakende dossiers op het programma.

Maart: Openbaar vervoerJuni: Openbare gebouwen September: Weginfrastructuur

 December: publieke ruimte by night


 

>>> ABONNEREN?

>>> ADVERTEREN?