Tijdschrift Publieke Ruimte/Cahier Espace Public

Het tijdschrift publieke ruimte is een driemaandelijkse uitgave van Infopunt Publieke Ruimte. Het vakblad benadert het thema publieke ruimte op een integrale manier. Naast projectnieuws besteedt het tijdschrift ruim aandacht aan onderwerpen die zich in het raakvlak tussen publieke ruimte en andere beleidsdomeinen of vakgebieden situeren. Het tijdschrift publieke ruimte richt zich tot iedereen die beroepshalve of beleidsmatig betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van publieke ruimten. Het tijdschrift verschijnt ook in Wallonië onder de titel 'Cahier Espace Public'.

Vier spraakmakende dossiers in 2017

In 2017 mag u opnieuw vier boekende nummers van het tijdschrift Publieke Ruimte verwachten. Naast de vaste rubrieken zoals ‘In de praktijk’, ‘Mensen’, ‘Over de grens’ en ‘Dagje uit’ staan er opnieuw spraakmakende dossiers op het programma.

Maart: Vooruitkijken

Het maartnummer van Publieke Ruimte verschijnt naar aanleiding van het vierde Congres Publieke Ruimte op 30 maart 2017 in Mechelen. Bij deze gelegenheid vindt de tiende uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte plaats en verschijnt de tiende editie van het praktijkboek Publieke Ruimte. In het verlengde van tien jaar projectoproep Publieke Ruimte, blikt het Congres Publieke Ruimte vooruit naar de toekomst. Welke uitdagingen staan ons de komende decennia te wachten en welke rol speelt de inrichting van publieke ruimten om hier antwoorden op te bieden? Welke technologieën, tendensen en ontwikkelingen op vlak van publieke ruimte staan vandaag nog in de kinderschoenen, maar zullen in de komende tien, twintig, dertig jaar gemeengoed zijn? We onderzoeken hoe lokale besturen, wegbeheerders en andere opdrachtgevers zich vandaag kunnen oriënteren om openbare ruimten aan te leggen die de komende decennia ‘futureproof’ zijn.


Juni: Biodiversiteit

De inrichting van de publieke ruimte biedt heel wat kansen om de biodiversiteit in stedelijke omgevingen in stand te houden en te verbeteren. Natuur in de woonomgeving houdt meer in dan kijk- en speelgroen. Een doordachte plantenkeuze is essentieel, maar denk bijvoorbeeld ook aan nest-, migratie- en foerageermogelijkheden voor dieren. Verder is de keuze van materialen bepalend voor het microklimaat en moet de nodige aandacht gaan naar een natuurvriendelijk beheer. Zelfs de openbare verlichting heeft een invloed op flora en fauna in de woonomgeving. De aanleg van de openbare ruimte kan bovendien een rol spelen bij het inperken of bestrijden van invasieve en schadelijke soorten. Het juninummer bevat een dossier vol leven!


September: Scholen en schoolomgevingen

190 dagen per jaar is de schoolpoort de plaats waar anderhalf miljoen kinderen, jongeren en leerkrachten in aanraking komen met de openbare ruimte. Ook voor honderdduizenden ouders is de schoolpoort een ontmoetingsplaats. Scholen vervullen een belangrijke rol in hun omgeving, zoveel is duidelijk. Hoe is het gesteld met de fysieke en functionele interactie tussen school en schoolomgeving? Biedt de lege speelplaats na de schooluren kansen voor de buurt? Hoe functioneert het concept ‘schoolstraat’ in de praktijk?
Bij het begin van het nieuwe schooljaar nemen we scholen en hun omgeving onder de loep.    


December: Rivieren en kanalen

Na decennia van ontkenning, overwelving en indijking krijgen rivieren in de stad en het landschap opnieuw de waardering en de ruimte die ze verdienen. De waterkant is bepalend voor de uitstraling en het imago van vele dorpen en steden. Rivieren zorgen voor verbinding en interactie. Ze zijn het decor en de bestaansreden voor bruggen en watergebonden infrastructuur. De inrichting van de publieke ruimte errond zorgt niet alleen voor meer belevingskansen maar kan ook helpen om wisselende waterstanden op te vangen en overstromingen te voorkomen. Een dossier met diepgang!


>>> ABONNEREN?

>>> ADVERTEREN?