Praktijkboek Publieke Ruimte, het inspiratiewerk voor openbare ruimte

Het alom bekende praktijkboek Publieke Ruimte is een referentiewerk voor iedereen die betrokken is bij planning, ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten. Het boek verschijnt jaarlijks en bevat een overzicht van recent gerealiseerde projecten in België, een katern van het Agentschap voor Natuur en Bos, een katern van de Vlaamse Milieumaatschappij en een reeks artikels geschreven door deskundigen uit het vakgebied. Verder is in het boek een uitgebreide Wegwijzer Publieke Ruimte opgenomen met nuttige contactgegevens van overheden, organisaties, ondernemingen en opleidingsinstellingen die actief zijn op gebied van openbare ruimte. Het Praktijkboek Publieke Ruimte 2018 wordt uitgereikt op het Congres en Forum Publieke Ruimte op 13 maart in het ICC te Gent en is gratis voor congresdeelnemers.

Het Praktijkboek Publieke Ruimte 2018 is een niet te missen publicatie voor al wie belang heeft bij een goede inrichting van publieke ruimte.

- Hét inspiratiewerk op vlak van publieke ruimte voor lokale besturen
- Overzicht van de mooiste gerealiseerde publiekeruimteprojecten, inclusief de vijf genomineerden voor de Prijs Publieke Ruimte 2018
- Artikels van sprekers op het Congres Publieke Ruimte
- Wegwijzer met nuttige contactgegevens

Hoe ontvangt u het Praktijkboek Publieke Ruimte 2017?

 
Gratis voor deelnemers aan het Congres Publieke Ruimte

Het praktijkboek is uitsluitend tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte gratis verkrijgbaar. In 2018 vindt het congres plaats op 13 mei in het ICC te Gent. Verzeker u alvast van een exemplaar en prik de datum in uw agenda.
 

Gratis voor Ambassadeurs, Partners en Lidgemeenten Publieke Ruimte

Partners Publieke Ruimte ontvangen kosteloos een exemplaar van het praktijkboek. Lidgemeenten van Infopunt Publieke Ruimte kunnen zonder meerkost vijf tot tien (centrumsteden) extra exemplaren aanvragen voor verspreiding onder de diensten en schepenen die met openbare ruimte in aanraking komen.

>>> Ledennetwerk


Gratis bij een nieuw abonnement op het tijdschrift Publieke Ruimte

Wie niet naar het congres kon komen maar toch een boek wenst, ontvangt eenmalig een praktijkboek Publieke Ruimte bij het afsluiten van een jaarabonnement op het tijdschrift Publieke Ruimte. 

>>> Abonneer u op het tijdschrift.

Bestel één of meerdere praktijkboeken

Het boek is op bestelling verkrijgbaar aan € 45. Extra exemplaren (Gecoro, gemeenteraad, schepencollege, administraties,...) kunnen besteld worden aan een voordeeltarief.

 1 exemplaar  5-10 exemplaren  10-20 exemplaren  25-50 exemplaren
 € 45/stuk  € 35/stuk  € 25/stuk  € 10/stuk

>>> BESTEL UW PRAKTIJKBOEK(EN) PUBLIEKE RUIMTE 2017