Operatie Perforatie: samenwerken aan waterinfiltratie 

‘Operatie Perforatie’ is een nationale campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin waarbij gemeenten, bedrijven en particulieren worden uitgenodigd om overtollige verhardingen te verwijderen en anders in te richten. De campagne wordt gelanceerd tijdens het Congres Publieke Ruimte waarbij lokale besturen pilootprojecten kunnen voordragen en kans maken op de Aquafinprijs.

 

Bezoek de campagnewebsite >


OPROEP VOOR PILOOTPROJECTEN AQUAFINPRIJS

Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin slaan de handen in elkaar om van Operatie Perforatie een grootschalige en brede campagne te maken. Lokale besturen worden uitgedaagd om tijdens de bestuursperiode 2019-2024 jaarlijks een meetbare verharde oppervlakte te ontharden en vergroenen of te vervangen door waterdoorlatende verharding. Om bij het begin van de nieuwe bestuursperiode inspirerende voorbeelden aan te reiken, zal in de loop van 2018 een of meerdere pilootprojecten worden uitgevoerd. Lokale besturen worden uitgenodigd om op het Congres Publieke Ruimte een zone voor ontharding voor te dragen en een eerste conceptidee te ontwikkelen. Het beste idee krijgt professionele ondersteuning door Aquafin en wordt tegen het Congres Publieke Ruimte 2019 daadwerkelijk gerealiseerd.