Projectoproep Publieke Ruimte 2020

Op zoek naar de beste openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel!

> Deadline 30/9/2019

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Het praktijkboek Publieke Ruimte is intussen een collector's item en de Prijs Publieke Ruimte is een begrip in Vlaanderen en Brussel.

Tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte, op 17 maart 2020 in Gent, wordt het dertiende praktijkboek Publieke Ruimte voorgesteld. Als orgelpunt van het congres vindt de uitreiking van de Prijs Publieke Ruimte plaats. Iedereen die betrokken is bij een publiekeruimteproject in België kan een dossier inzenden voor deze spraakmakende prijs! Bovendien maken alle inzenders kans op de speciale Publieksprijs Publieke Ruimte.

Van woonstraat tot tijdelijke ruimte, van stationsomgeving tot stadspark, van bedrijventerrein tot recreatiedomein: alle recente realisaties kunnen meedingen naar de Prijs Publieke Ruimte 2020. De belangrijkste voorwaarden zijn enerzijds de situering in België en anderzijds de projectrealisatie na 1 januari 2015. De projectoproep Publieke Ruimte 2020 wordt afgesloten op 30 september 2019.

Lees verder onder de fotoWie kan een dossier indienen?

Bent u als gemeentebestuur, opdrachtgever, ontwerper of aannemer betrokken bij de totstandkoming van een project in de openbare ruimte? Stel uw realisatie kandidaat voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte 2020 en maak kans op de gelijknamige onderscheiding. Projecten kunnen worden voorgedragen voor opname in het praktijkboek Publieke Ruimte door inzending van een kandidaatdossier. De projectoproep wordt afgesloten op 30 september 2019. De prijs Publieke Ruimte wordt uitgereikt op 17 maart 2020 tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte in het ICC, Gent.  

Een jury van onafhankelijke deskundigen maakt uit de inzendingen een selectie van projecten die zullen worden opgenomen in het praktijkboek Publieke Ruimte. Voorbeelden van mogelijke projecten zijn stationsomgevingen, parken, woonwijken en -straten, winkelstraten, pleinen, tijdelijke publieke ruimten, centrumherinrichtingen, waterfronten, speelpleinen, bedrijventerreinen, verkavelingen, reconversieprojecten, ... Alle projecten die in de eerdere praktijkboeken Publieke Ruimte werden gepubliceerd zijn terug te vinden in de Databank Publieke Ruimte

Naast openbare besturen moedigt Infopunt Publieke Ruimte ook opdrachtgevers uit de private sector (projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen, recreatieparken, schoolbesturen,  vzw's) aan om hun realisaties in te zenden voor de projectoproep Publieke Ruimte. Ook producenten en leveranciers van inrichtingsmaterialen kunnen projecten waaraan zij hebben meegewerkt, voorstellen via de opdrachtgever of het ontwerpbureau. 

Voorwaarden voor inzending

  • Het project omvat de (her)inrichting van een openbare ruimte en is gerealiseerd in België na 1 januari 2015.
  • Het project is voorlopig of definitief opgeleverd.
  • Het project heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de vroegere situatie en heeft betekenis voor een brede groep gebruikers.
  • De (heringerichte) publieke ruimte heeft een hefboomeffect op de omgeving en/of op het lokale beleid (duurzame mobiliteit, gezondheid, kernversterking, citymarketing, toerisme, jeugd, sociale cohesie, lokale economie, klimaatadaptatie, …)
  • De opdrachtgever / bouwheer is op de hoogte van de inzending van het project en gaat hiermee akkoord.
  • In geval van selectie in fase 1 (kandidaatdossier) levert de inzender binnen de twee weken na de bekendmaking van de selectie een volledig projectdossier aan (fase 2). Deze aanvullende informatie bestaat een uitgebreidere tekst (artikel), meerdere foto´s, plannen en ontwerptekeningen in hoge resolutie in functie van de layout van het praktijkboek.
  • Met de inzending van een kandidaatdossier verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. 

Fase 1 - Inzending kandidaatdossier

Dit dossier bestaat uit één samenhangend PDF-bestand. De bestandsnaam bestaat uit gemeentenaam en projectnaam (bv. Brussel_Grote Markt.pdf).

Het bestand is opgebouwd in vijf delen en beslaat 8 tot 18 pagina´s, A4 formaat, waarin minimum volgende elementen zijn opgenomen:

Deel 1 (max. 1 pag.)
Titel: naam van het project, locatie (bv. Oude Leieboorden, Kortrijk)
Contactgegevens van
1. Inzender dossier (= contactpersoon voor fase 2)
2. Bouwheer / opdrachtgever
3. Opdrachthouder / ontwerper
Voor elk van deze betrokkenen word volgende informatie verstrekt:
Naam onderneming / gemeente / ...
Voornaam en naam contactpersoon
Straat, huisnr, busnr.
Postcode en plaats
Telefoonnummer
e-mail
website

Deel 2 (max. 2 pag.)
Bondige omschrijving van het project (+/- 2.500 lettertekens incl. spaties): voorgeschiedenis, context, uitgangspunten, concept, ontwerpideeën en eventuele bijzonderheden.
Situeringsplan op topografische ondergrond (schaal afhankelijk van omvang projectgebied)

Deel 3 (max. 1 pag.)
Ontwerpplan van het volledige projectgebied (presentatieplan in kleur) + evt. legende

Deel 4 (2 tot 4 pag.)
3 tot 6 relevante ontwerptekeningen (doorsnede, profiel, 3D-simulatie, concepttekeningen, ...).

Deel 5 (4 tot 8 pag.)
Minimum 8 fotos van het gerealiseerde project, maximaal 2 afbeeldingen per verticale pagina
Overzichtsfoto´s en details
Situatie voor en na de realisatie vanaf hetzelfde standpunt
Beknopt bijschrift bij elke foto

De inzending van een kandidaatdossier gebeurt via e-mail naar contact@publiekeruimte.info met in de onderwerpregel vermelding PR2020 – gemeente, projectnaam. (bv. PR2020 Kortrijk, Oude Leieboorden)

De beoordeling van de ingezonden projecten gebeurt in oktober 2019 door een onafhankelijke vakjury. Alle inzenders krijgen na de juryberaadslaging bericht over de resultaten. In geval van selectie door de jury wordt het materiaal voor de layout van het boek (uitgebreidere tekst, plannen en foto's) ingediend in een tweede fase.

Voor meer inlichtingen kan u vrijblijvend contact opnemen met juryvoorzitter Jan Vilain via e-mail of tel. 03 270 06 35.