Voorjaarsactie ‘Doorlopende straten’

‘Doorlopende straten’ zijn straten die voorzien zijn van een verkeersbord F45 (doodlopende straat) maar die in werkelijkheid doorlopen voor voetgangers en fietsers. Om die straten herkenbaar te maken, is het verkeersbord F45b opgenomen in de wegcode. Vele gemeenten hebben echter een achterstand met het aanpassen van hun verkeersborden. Met de voorjaarsactie ‘Doorlopende straten’ neemt Infopunt Publieke Ruimte de taak op zich om deze gemeenten te ondersteunen. Lokale besturen die lid worden, krijgen een GIS-kaart en een straatnamenlijst van alle aan te passen F45 verkeersborden op hun grondgebied inclusief een stickerpakket om de borden op een legale manier om te vormen.

 

Niet zozeer het omvormen van de F45 verkeersborden, maar vooral het zoeken naar doodlopende straten die in werkelijkheid doorlopen voor voetgangers en fietsers is voor veel gemeenten een tijdrovende zaak. Infopunt Publieke Ruimte ontheft voortaan de administratie van deze taak en levert een GIS-kaart aan met een overzicht van alle bestaande en aan te passen verkeersborden. De kaart is vergezeld van een straatnamenlijst. Een stickerpakket met het wettelijke pictogram in 3M retroreflecterende folie vervolledigt het pakket, zodat de technische dienst meteen aan de slag kan. Het aanpassen van de doodlopende straten naar doorlopende straten is een eenvoudige, maar efficiënte maatregel waar inwoners en passanten veel baat bij hebben. Doorlopende straten vormen vaak een belangrijke schakel in het netwerk van voetwegen en fietsverbindingen, schoolroutes en recreatieve routes en dragen in hoge mate bij aan het verkeersveiligheidsbeleid op lokaal niveau.

  Gemeenten die zich aansluiten bij Infopunt Publieke Ruimte krijgen een mooi
  welkomstcadeau: een kant-en-klaar pakket om de noodzakelijke
  verkeersborden op een legale manier om te vormen tot F45b (doorlopende
  straat).

 
  Lokale overheden die interesse hebben, kunnen zich als
  lidgemeente aanmelden of vrijblijvend meer informatie ontvangen.
  Gemeenten die al lid zijn maar nog geen aanpassing van de verkeersborden
  hebben doorgevoerd, kunnen vanzelfsprekend ook zonder bijkomende kosten
  gebruik maken van deze dienstverlening.


Hier vindt u een overzicht van onze huidige lidgemeenten en de andere lidmaatschapsvoordelen.