Vlaanderen loopt storm voor Groot Buurtenonderzoek

Bijna 2000 mensen en buurtverenigingen namen al deel aan het Groot Buurtenonderzoek dat nog tot 15 oktober loopt. De online bevraging neemt 10 minuten in beslag en kan worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be Gemeentebesturen kijken vol verwachting uit naar de resultaten en hebben het onderzoek van Infopunt Publieke Ruimte al massaal bekendgemaakt via de gemeentelijke website of infoblad.

De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt. Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte research naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Plannen ze vooral sociaal-culturele activiteiten zoals een straatbarbecue of een buurtquiz? Gaan ze aan de slag in de openbare ruimte met een lentepoets of speelstraat? Of brengen ze mensen bijeen met 'samentuinen' en beplantingsacties?

De resultaten van het onderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Rechtstreekse input dus voor de verkiezingsprogramma’s in 2018 en de beleidsagenda’s voor de volgende legislatuur. Omdat de verwachte onderzoeksresultaten veelbelovend zijn, hebben lokale besturen het Groot Buurtenonderzoek reeds massaal bekendgemaakt via hun gemeentelijke website of informatieblad.
Hoe meer buurtverenigingen deelnemen, hoe relevanter de resultaten worden. Het Groot Buurtenonderzoek loopt nog tot 15 oktober.

Vertel in tien minuten hoe het met jouw buurt gesteld is


© Infopunt Publieke Ruimte