Terugblik op Congres en Prijs Publieke Ruimte 2016

 

Infopunt Publieke Ruimte kijkt tevreden terug op het derde Congres Publieke Ruimte dat op 19 mei in Mechelen plaatsvond. Ruim 120 deelnemers bogen zich over het terugverdieneffect van publieke ruimte voor andere sectoren en beleidsdomeinen zoals ecologie, stadsontwikkeling, lokale economie, waterbeheer en citymarketing. De Prijs Publieke Ruimte 2016 ging dit jaar naar een buitengewoon project dat een voorafspiegeling is van toekomstgerichte straatinrichting.

 
© Bieke Van Hees / LAMA Landscape Architects

Na gesmaakte keynotes van Frédéric Saliez (United Nations Human Settlements Programme – UN-Habitat) en Annemieke Molster (Molster Stedenbouw) gingen de deelnemers in grote en kleine groepen aan de slag rond specifieke deelthema’s. Tussendoor stelden ondernemingen en organisaties hun aanbod voor op het Forum Publieke Ruimte. Als sluitstuk van het congres werd de Prijs Publieke Ruimte 2016 uitgereikt. Die ging dit jaar naar het ontwerperscollectief Bieke Van Hees en LAMA Landscape Architecture voor ‘Het ideale straatprofiel’. In het verleden ging de prijs steeds naar een gerealiseerd project. Dit jaar kende de jury de onderscheiding toe aan een inspirerend idee dat de sleutel aanreikt voor betere Vlaamse straten. Door met deze prijs ‘Het ideale straatprofiel’ onder de aandacht te brengen, wil de vakjury een krachtig statement maken naar alle wegbeheerders in Vlaanderen. Hun boodschap: “denk radicaal anders na over de inrichting van straten.” Meer daarover leest u in het juninummer van het tijdschrift Publieke Ruimte dat binnenkort in de bus ligt.

De congresprijs ‘De bonus van publieke ruimte’ ging naar de stad Mechelen en de stad Roeselare voor hun inspanningen om de openbare ruimte kindvriendelijker te maken. Schepenen Michèle Hostekint (Roeselare) en Greet Geypen (Mechelen) kregen de trofee overhandigd.

Voor wie er niet bij kon zijn, staan uitgebreide fotoreportages op onze website.