Studiedagen en workshops ‘Mogelijkheden voor weginfrastructuur binnen wijzigende maatschappelijke context’

 

 
© Agentschap Wegen en Verkeer

Het ontwerp van weginfrastructuur en de interactie met de omgeving beïnvloeden het gedrag van de weggebruiker. AWV en Infopunt Publieke Ruimte organiseren met de steun van BENOR twee studiedagen en workshops voor projectleiders, ontwerpers, mobiliteitsbegeleiders en verkeerskundigen. De sessies zijn bedoeld om de blik te verruimen naar een integrale visie over weginfrastructuur en de inrichtingsmogelijkheden op maat van gebruikers en omgeving. We verdiepen ons in het belang van groenbeheer, belevingstrajecten, luchtkwaliteit en soorten weggebruikers. Via workshops kan je in de namiddag zelf aan de slag om een case aan te pakken.

Heeft u al eens een weg bekeken door de bril van een oudere dame of vanuit kinderperspectief? Hoe kan grootschalige weginfrastructuur worden geïntegreerd in de omgeving? Welke ingrepen zijn mogelijk om functionele fietsroutes groen en aantrekkelijk te maken? Kan goed ontworpen weginfrastructuur de luchtkwaliteit verbeteren? En hoe oud mogen bomen langs wegen worden? 

Vooraanstaande en ervaren sprekers vertellen u waarom weginfrastructuur meer is dan de optelsom van technische richtlijnen. In een snel veranderend maatschappelijk klimaat moeten ook wegen meerdere functies vervullen. Via een aantal korte presentaties komt u er meer over te weten.
Na het theoretische luik vindt een workshop plaats. De deelnemers onderzoeken in groepjes van tien personen aan de hand van plannen, luchtfoto’s en Google Streetview een oude steenweg die op korte termijn zal worden heraangelegd. Aan de hand van de opgedane kennis formuleren zij verbeteringspunten die in het ontwerp kunnen worden opgenomen.

Praktische informatie

De studiedagen met identiek programma vinden plaats op 23 oktober in het VAC Gent en op 6 november in het VAC Leuven. Per dag kunnen 30 externe deelnemers inschrijven. De overige plaatsen zijn gereserveerd voor AWV personeel.

Bekijk het volledige programma en schrijf u in