Antwerpen: kiezen tussen vernieuwen of verstikken?


 

"So much of what humankind has achieved over the past three millennia has come out of the remarkable collaborative creations that come out of cities," zegt Harvard econoom Ed Glaeser, auteur van ‘Triumph of the City’. In heel wat moderne steden wordt de manier waarop we leven en werken heruitgevonden. Met die vaststelling in het achterhoofd, gingen Urban Land Institute, Wall Street Journal en Citi op zoek naar de meest innovatieve steden ter wereld. Het lijstje bestaat uit Singapore, Amsterdam, Bangalore, Londen, Helsinki, Hong Kong, San Jose, Wenen, Kopenhagen, Rio de Janeiro, Medellin, Kaapstad, Vancouver, Santiago, Dubai, Tokio, Munchen en Seoel. “De genomineerde steden geven blijk van opmerkelijke en vooruitstrevende besluiten op het niveau van gemeentelijk leiderschap,” aldus het juryrapport. “Ze dienen als voorbeeld voor de rest van de wereld in het belang dat zij hechten aan innovatieve en duurzame planning.”

Antwerpen kan bij de volgende editie evengoed in de ranking van meest innovatieve steden staan. Tenminste als de historische en unieke kans die nu op tafel ligt wordt aangegrepen om werk te maken van Ringland. De Vlaamse regering en de stad Antwerpen staan voor een ingrijpende en historische keuze: ofwel geschiedenis schrijven met de onverkorte uitvoering van het Ringlandconcept ofwel bij de pakken blijven zitten en de volgende decennia achterop hinken.

Zonder een politiek standpunt te willen innemen, is Infopunt Publieke Ruimte ervan overtuigd dat van alle gekende ontwikkelingsscenario’s voor de Antwerpse mobiliteit (Oosterweelverbinding, Meccanotracé, ARUP/SUM tracé, overkappingsstudie stad Antwerpen, R11 bis, …) het voorstel van Ringland de enige haalbare en juiste oplossing is. Een oplossing waarmee niet enkel de stad, maar ook Vlaanderen zich op de wereldkaart van innovatieve stadsregio’s kan plaatsen. Een voorstel waarvan niet enkel Antwerpen beter wordt, maar ook de Belgische economie. Een project dat zich niet enkel in de achtertuin van de Antwerpenaar afspeelt, maar waar mensen tot meer dan honderd kilometer in de omtrek de vruchten van plukken.

Bovendien geniet Ringland het volle vertrouwen van professionals met diverse achtergrond: mobiliteitsexperts, stedenbouwkundigen, artsen, sociologen, projectontwikkelaars, economen en vele andere sectoren. Tienduizenden burgers droegen uit eigen portemonnee bij om de Ringlandstudies te bekostigen. Dit toont aan hoe groot de wens van gewone mensen is om Ringland gerealiseerd te zien. Zonder duidelijke argumentatie aan te voeren, blijven de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur Ringland echter in vraag stellen.

Infopunt Publieke Ruimte is van oordeel dat het voorstel van Ringland niet enkel het meest efficiënte, maar ook het meest toekomstgerichte scenario is voor de stad en voor de mobiliteitsproblemen op regionaal, nationaal en internationaal niveau.
Ringland gaat als enige voorstel uit van een integrale en hedendaagse benadering van mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, leefmilieu en volksgezondheid. Geen van de overige voorliggende scenario’s kunnen een evenwaardig toekomstperspectief voorleggen en zijn de facto reeds voorbijgestreefd voor ze ooit in uitvoering kunnen gaan.

Daarom roept Infopunt Publieke Ruimte op om een stem uit te brengen voor toekomstgerichte stadsontwikkeling. Door de petitie van Ringland te ondertekenen, geeft u samen met ons een duidelijk signaal dat Vlaanderen een voorbeeldfunctie moet vervullen.

Teken de petitie op www.ringland.be