Operatie Perforatie: win 10 x 100 m² waterdoorlatende bestrating

 


© EbemaMet Operatie Perforatie vestigen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin de aandacht op het belang van hemelwaterinfiltratie in de bodem. Hun doel: zo veel mogelijk verharde oppervlakken vervangen zien door waterdoorlatende bestrating of een groene, natuurlijke inrichting. Aan de campagne is een wedstrijd gekoppeld voor onthardingsprojecten. Naast een financiële ondersteuning van 100.000 euro door Aquafin, voorziet FEBESTRAL 10 x 100m² waterdoorlatende verhardingen als sponsoring in natura voor de beste projecten.

Op verharde ondergronden kan hemelwater niet in de bodem sijpelen. Dat veroorzaakt wateroverlast bij hevige regenval, terwijl in droge periodes dan weer bodemverdroging en hittestress optreden. Een waterdoorlatende bestrating of een groene, natuurlijke inrichting voorkomt zulke negatieve effecten. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking om onthardingsprojecten van lokale besturen, bedrijven, scholen en organisaties een steuntje in de rug te geven. Voorstellen indienen kan nog tot 31 oktober. Meer informatie vindt u via onderstaande link.

Natuurpunt en de prefab betonproducenten trekken mee aan de kar

Operatie Perforatie mocht intussen twee nieuwe prominente partners verwelkomen: Natuurpunt en FEBESTRAL, een deelvereniging van de Federatie van de Belgische Prefabbetonfabrikanten. Natuurpunt verwelkomt Operatie Perforatie met open armen en zal hierover via het eigen ledennetwerk communiceren. Zo komt ontharding zoveel mogelijk op de lokale agenda’s terecht.

Omdat een volledige vergroening van de verwijderde verharding niet altijd mogelijk of wenselijk is, doet ook FEBESTRAL een duit in het zakje. De beroepsfederatie stelt tien keer 100 m² aan waterdoorlatende bestratingsmaterialen in prefab beton ter beschikking die ingezet kan worden om gesloten en ondoorlatende verhardingen te vervangen. Alle aangesloten fabrikanten van FEBESTRAL bieden een keuze aan uit het volledige gamma van waterdoorlatende bestratingsmaterialen: grasbetontegels, geperforeerde stenen, stenen met afstandhouders of poreuze betonstenen. Zodra de winnende projecten bekend zijn, wordt beoordeeld welk type steen het beste bij de betreffende voorstellen past.

Maakt u in uw ingezonden project gebruik van waterdoorlatende stenen? Vermeld dat dan in uw wedstrijddossier.

Meer info

www.operatieperforatie.be