Mobipunt 4 Fonteinen in Vilvoorde gelanceerd

 
Op donderdag 6 september opende Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Ben Weyts, het mobipunt ‘4 Fonteinen’ in Vilvoorde. Dit is het eerste mobipunt dat tot stand kwam op initiatief van publieke ruimte-partner en projectontwikkelaar Matexi. Het punt is onderdeel van een brede visie op duurzame mobiliteit en ruimtegebruik. Ook de nieuwe herkenbare mobipuntenzuilen werden er voor
gesteld. 

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat minimaal uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. 

Een jaar geleden lanceerden Autodelen.net en Taxistop het concept mobipunten in Vlaanderen. Ook Infopunt Publieke Ruimte stapte mee op de kar aangezien de ruimtelijke integratie en inplanting van deze mobipunten alsook de inrichting ervan, kritische succesfactoren zijn voor het welslagen. Mobipunten en kwaliteitsvolle publieke ruimte gaan hand in hand.

Één jaar later na de lancering blijkt de interesse voor dit concept de stoutste verwachtingen te overtreffen. Ruim 45 gemeenten concretiseren momenteel één of meerdere mobipunten op hun grondgebied en ook bouwpromotoren vertonen interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u meer weten over mobipunten neem contact met ons op of surf naar de gloednieuwe website www.mobipunt.be. U vindt er tevens een overzichtskaart met de stand van zaken van mobipunten in Vlaanderen.