GruunRant zoekt landschapsarchitect (vrijwilligerswerk)

GruunRant, EEN STADSRANDBOS VOOR ANTWERPEN EN DE RAND.
GruunRant is een uitgestrekte open ruimte, van in de Antwerpse haven tot aan de rotonde van Wommelgem (en verder). Ze verbindt een aantal groene open ruimten, zowel op grondgebied van de Stad Antwerpen, als van de buitengemeenten (o.a. Muisbroek, Oude Landen, Fort van Merksem, Peerdsbos/Park van Brasschaat, Vorderstein, Calesberg, het Park van Schoten, Stadspark De Bremweide, het beschermde landschap Ertbrugge, de Fortvlakte, Park Groot Schijn, Rivierenhof, de valleien van de Grote Schijn en de Koude Beek, Hoogveld,…).
Het gebied verbindt ook een aantal ‘groene vingers’ (vanuit de buitengebieden tot in het centrum van de stad), uit het ruimtelijk structuurplan van de stad Antwerpen, en het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen.
Deze uitgestrekte open ruimte is belangrijk
- voor de biodiversiteit
- voor de groenvoorziening voor stad en rand, met ook mogelijkheden voor landbouw, sport, ontspanning, rust,…
- als brug tussen stad en rand
- maar ook als grens aan de verstedelijking

In vele landen worden extreem hoge kosten gemaakt om dergelijke ‘stadsrandbossen’ aan te leggen. Antwerpen heeft er één, en moet het alleen behouden.
Onder de naam GruunRant bundelt een aantal verenigingen de krachten om het gebied te behouden, te verbeteren, en meer voor het publiek toegankelijk te maken. Momenteel zijn dat: vzw Red de Voorkempen, Natuurpunt Schijnvallei, Natuurpunt Antwerpen Stad, Natuurpunt Antwerpen Noord, JNM, VMPA, Bos+, Wijkgroep Ertbrugge, Wijkgroep Deurne-Oost, Milieuraad Schoten.
GruunRant is nog op zoek naar:
- een landschapsarchitect, die de ideeën in planmatig kan vertalen en grafisch uitwerken.
- Lokale verenigingen, die ‘hun stukje GruunRant’ in de bloempjes willen zetten.

Contact: wijkgroep.ertbrugge@pandora.be