Groot Buurtenonderzoek

De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt. Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte research naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Via een bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen.

“Elk gemeentebestuur wil graag weten wat er leeft op buurtniveau. De kansen, behoeften en noden op wijk- en straatniveau zijn immers een barometer voor het gevoerde beleid”, zegt Tom Dhollander van Infopunt Publieke Ruimte. “Met het Groot Buurtenonderzoek doen we voor het eerst een gebiedsdekkende bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten. We hopen op die manier te weten te komen hoe burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn.”

Het onderzoek peilt ook naar de werking en activiteiten van kleine, plaatselijke burgerinitiatieven en buurtverenigingen. Plannen ze vooral sociaal-culturele activiteiten zoals een straatbarbecue of een buurtquiz? Gaan ze aan de slag in de openbare ruimte met een lentepoets of speelstraat? Brengen ze mensen bijeen met een garageverkoop of een beplantingsactie? Dhollander: “Misschien zijn helemaal geen sociale activiteiten op buurniveau terwijl daar misschien wel behoefte aan is? Dat soort dingen willen we graag te weten komen.”

Via een bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen. Om resultaten te verkrijgen die representatief zijn voor heel Vlaanderen, kreeg elk gemeentebestuur het verzoek om het Groot Buurtenonderzoek naar de bevolking kenbaar te maken via het gemeentelijk infoblad en de gemeentelijke website.

“De resultaten van het Groot Buurtenonderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Op die manier komen gemeentebesturen te weten wat de lokale kansen, behoeften en knelpunten zijn zodat zij hier rekening mee kunnen houden in het toekomstige beleid”, aldus Dhollander. “Deze bevraging brengt zonder twijfel nuttige informatie aan het licht in het kader van de legislatuur 2019-2024. Bovendien zullen de resultaten van het onderzoek inzicht geven in de algemene tendensen op Vlaams niveau.”

In het najaar van 2016 maakt Infopunt Publieke Ruimte de resultaten van het Buurtenonderzoek bekend. Na verwerking van de onderzoeksgegevens kunnen de lokale overheden over de resultaten van het onderzoek voor hun gemeente beschikken.

Het Groot Buurtenonderzoek kan in een tiental minuten online worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be