Gentse Feesten volgend jaar in maart?

Net voor de start van het bouwverlof nam Infopunt Publieke Ruimte deze week een dag lang de tijd om de koppen bij elkaar te steken met de stad Gent, vijftien ondernemingen en studiebureaus en vijf Vlaamse overheidsadministraties. Deze belangrijke vergadering was het startschot voor de vijfde editie van het Congres Publieke Ruimte volgend jaar in Gent. 2018 is een verkiezingsjaar waardoor het gerenommeerde congres een onmisbare inspiratiedag wordt voor de lokale besturen. Met het ICC als toplocatie, een vernieuwd programma, sprekers met internationale uitstraling en een verruimd Forum Publieke Ruimte met toonaangevende bedrijven wordt 13 maart 2018 ongetwijfeld een Gents feest!

Na drie succesvolle edities in Mechelen verhuist het Congres Publieke Ruimte naar Gent. Het evenement kent een groeiende belangstelling en Gent sluit zich met zijn lichtplan, IPOD, mobiliteitsbeleid, groenplan, leefstraten en stedelijk beleid aan bij de Europese topsteden op vlak van leef- en woonkwaliteit. 

Een aantal toonaangevende bedrijven wil op een interactieve manier met opdrachtgevers in contact treden. Omdat de klassieke beursvloer hiervoor te weinig mogelijkheden biedt, zetten zij mee hun schouders onder het Forum Publieke Ruimte.

De Ambassadeurs Publieke Ruimte (hogere overheidsinstellingen en beroepsfederaties) nemen samen met Infopunt Publieke Ruimte de coördinatie van het inhoudelijke programma voor hun rekening. Wie zelf voorstellen wil doen of met praktijkgerichte vragen zit die tijdens het congres een antwoord kunnen krijgen, kan zijn ei kwijt via de oproep voor bijdragen.

Noteer alvast 13 maart 2018 in je agenda. Het Gentse ICC is de place to be voor een onvergetelijk Congres en Forum Publieke Ruimte. Intussen wensen we u een mooie en ontspannende zomer!