De Taaltuin genomineerd voor European Language Label

In 'publieke ruimte' nr. 13 (maart 2015) kon u een artikel lezen over de Taaltuin in het Rotterdamse Spartapark. Het project is nu genomineerd voor het European Language Label.

European Language Label. Dit Europees Talenlabel is een onderscheiding die:

  • nieuwe initiatieven voor taalontwikkeling stimuleert,

  • nieuwe taalonderwijsmethoden beloont en

  • regionale en minderheidstalen onder de aandacht brengt.

Dit label wordt uitgereikt aan het meest innovatieve taallesproject. De deelnemende landen mogen zelf de eisen stellen. Maar een aantal criteria is al op Europees niveau vastgelegd; waaronder projecten die een Europese dimensie hebben.

 

Goede Speelprojecten is genomineerd voor haar taalproject: De Taaltuin. Deze Taaltuin richt zich op kinderen met een taalachterstand. In deze speeltuin staan speelobjecten die gericht zijn op taalontwikkeling. In Spangen ( ca. 85% van de inwoners zijn NT2 ) werd dit voorjaar door burgemeester Ahmed Aboutaleb de eerste Taaltuin geopend.

 

“Te nadrukkelijk schoolse programma’s werken niet – spelmogelijkheden juist wel. Elke tuinman weet dat bloemen niet uitbundiger gaan groeien door ze almaar meer water te geven”, aldus Sieneke Goorhuis, hoogleraar Spraak- en Taalstoornissen.

 

De wijk of buurt is een ruimte waar kinderen spelen, ontdekken en ontmoeten. Dit geldt voor iedere wijk, maar de vragen rond de sociaal-pedagogische kwaliteit of juist het ontbreken er van komen het meest pregnant aan de orde in wijken die onder druk staan. Speelruimte voor taal voegt aan die kwaliteit iets toe!

 

Goede Speelprojecten – Tilburg / Antwerpen  – www.speelprojecten.nl

Goede Speelprojecten is Partner Publieke Ruimte