Brussel heeft grootste voetgangersgebied van Europa

Parijs mag dan wel ambiëren om fietshoofdstad van de wereld te worden, vanaf 28 juni heeft Brussel alvast het grootste voetgangersgebied van Europa. Infopunt Publieke Ruimte is verheugd met de voortrekkersrol die de stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spelen op gebied van voetgangersinfrastructuur. Meer dan 100.000 mensen kwamen het nieuwe voetgangersgebied officieel ‘inwandelen’.

Herinner u 8 juni en 9 september 2012: tienduizenden mensen trokken massaal naar het Brusselse Beursplein om een autovrije Anspachlaan te eisen. Vandaag zijn de centrale lanen – van het De Brouckèreplein tot en met het Fontainasplein – voetgangersgebied. De Brusselse voetgangerszone omvat nu 50 hectare en is daarmee vermoedelijk de grootste van Europa.

Brussel zet al langer in op meer voetgangersverplaatsingen. Zo werkt Brussel Mobiliteit met GO10 en PAVE aan een voetgangersvriendelijke stad en er staat jaarlijks een Voetgangerscolloquium op de agenda. De Stad Brussel besloot bij het begin van deze legislatuur om het voetgangersgebied te vergroten en de centrale lanen autovrij te maken. Hiervoor werd een actieplan opgesteld dat gefaseerd wordt uitgevoerd.
De centrale lanen worden de komende jaren volledig heringericht. Hiervoor lieten de stad Brussel en Beliris een masterplan opmaken door het studiebureau SUM.

UPDATE

Intussen is het nieuwe voetgangersgebied in gebruik met een tijdelijke inrichting. Daarbij komen ook knelpunten aan het licht die in eerste instantie als storend worden ervaren. De tijdelijke inrichting biedt echter de mogelijkheid om bij een latere, definitieve inrichting de juiste keuzes te maken. De Morgen laat hierover Joost Vandenbroele (BRAL), Kristiaan Borret (stadsbouwmeester Brussel) en Eric Corijn (stadssocioloog) aan het woord in een boeiende reportage.