Agentschap Binnenlands Bestuur en Agentschap Zorg en Gezondheid zijn nieuwe Ambassadeurs Publieke Ruimte

 

Ambassadeurs Publieke Ruimte zijn bovenlokale overheden en overheidsinstellingen, en beroepsfederaties waarvan het werkveld nauw aansluit bij publieke ruimte. Infopunt Publieke Ruimte engageert zich om de doelstellingen, activiteiten en realisaties van zijn ambassadeurs bekend te maken bij een breder publiek. Hun betrokkenheid bij onze werking is een duidelijk signaal dat publieke ruimte over veel meer gaat dan de technische aspecten van ontwerp en inrichting van openbaar domein. Publieke ruimte is een hefboom voor ruimtelijke, maatschappelijke, ecologische en economische ontwikkeling. We zijn bijzonder verheugd om twee Vlaamse overheidsinstellingen te verwelkomen als  nieuwe Ambassadeurs Publieke Ruimte.


                                     

De samenwerking in het kader van studiedag ‘ruimtelijke veiligheid’ die vorig jaar in Antwerpen plaatsvond was voor het de afdeling Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur (Vlaamse overheid) en Infopunt Publieke Ruimte aanleiding om nader kennis te maken. Al snel bleek dat er heel wat raakvlakken zijn waarin beide organisaties elkaar kunnen aanvullen en versterken. Infopunt Publieke Ruimte is dan ook bijzonder verheugd om het Agentschap Binnenlands Bestuur te mogen verwelkomen als nieuwe Ambassadeur Publieke Ruimte.

Met het Congres Publieke Ruimte 2015 was Infopunt Publieke Ruimte de eerste vakorganisatie in Vlaanderen die nadrukkelijk wees op het verband tussen publieke ruimte en gezondheid. Een doordachte inrichting stimuleert bijvoorbeeld beweging en fysieke activiteit maar heeft ook een gunstig effect op milieueffecten zoals geluids- en lichtoverlast, milderen van klimaateffecten en verhogen van luchtkwaliteit. Sindsdien werkt Infopunt Publieke Ruimte op regelmatige basis samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven en dit leidde tot het engagement van het Agentschap Zorg en Gezondheid.