Nieuwe opleiding Ecologische Tuin-en Landschapsinrichting (Inverde)

Een duurzaam, klimaatvriendelijk en ecologisch verantwoord ingerichte buitenruimte staat al enkele jaren hoog op de beleidsagenda’s. Hoewel er veel interesse is, zijn er niet veel professionals of tuinliefhebbers met de nodige kennis. Daarom organiseert Inverde voor de tweede keer de opleiding Ecologische Tuin-en Landschapsinrichting. Tijdens deze opleiding leer je de principes van ecologisch en klimaatvriendelijk ontwerp, aanleg en beheer toe te passen in de praktijk.

Studiedagen en workshops 'Mogelijkheden voor weginfrastructuur binnen wijzigende maatschappelijke context'

Het ontwerp van weginfrastructuur en de interactie met de omgeving beïnvloeden het gedrag van de weggebruiker. AWV en Infopunt Publieke Ruimte organiseren met de steun van BENOR twee studiedagen en workshops voor projectleiders, ontwerpers, mobiliteitsbegeleiders en verkeerskundigen. De sessies zijn bedoeld om de blik te verruimen naar een integrale visie over weginfrastructuur en de inrichtingsmogelijkheden op maat van gebruikers en omgeving. We verdiepen ons in het belang van groenbeheer, belevingstrajecten, luchtkwaliteit en soorten weggebruikers. Via workshops kan je in de namiddag zelf aan de slag om een case aan te pakken. afbeelding © Agentschap Wegen en Verkeer

Perforeert u mee? Projectoproep Operatie Perforatie tot 31 oktober

De extreme droogte tijdens de maanden juni en juli toont hoe kwetsbaar onze samenleving is voor een veranderend klimaat. Valt daar dan niets aan te doen? Operatie Perforatie wil tonen van wel – met uw hulp. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking om de beste voorstellen te helpen uitvoeren. Febestral doneert tien keer 100m² waterdoorlatende bestratingen.

Memo projectoproep Publieke Ruimte 2019: deadline 30 september

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte (toen nog Steunpunt Straten) steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Tot 30 september kunnen opdrachtgevers en ontwerpers projecten inzenden voor de twaalfde projectoproep Publieke Ruimte. De beste inzendingen worden voorgesteld in het praktijkboek Publieke Ruimte 2019 en maken kans op de Prijs Publieke Ruimte. De Prijs Publieke Ruimte 2018 ging naar Mechelen en kon op heel wat media-aandacht rekenen.

Mobipunt 4 Fonteinen in Vilvoorde gelanceerd

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat minimaal uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Een jaar geleden lanceerden Autodelen.net en Taxistop het concept mobipunten in Vlaanderen. Ook Infopunt Publieke Ruimte stapte mee op de kar aangezien de ruimtelijke integratie en inplanting van deze mobipunten alsook de inrichting ervan, kritische succesfactoren zijn voor het welslagen. Mobipunten en kwaliteitsvolle publieke ruimte gaan hand in hand.

OPINIE - Leegte mag. Waarom de commotie rond het Operaplein voorbarig is.

Half juli werd het vernieuwde Operaplein in Antwerpen opengesteld voor het publiek. Twee weken later tekenden al 6000 mensen een petitie om het plein te vergroenen. Is die opschudding terecht? Het opiniestuk van collega Jan Vilain verscheen op 2 augustus in De Standaard.

Dossiers Tijdschrift Publieke Ruimte 2018

Voor het Tijdschrift Publieke Ruimte wacht alweer een boeiende jaargang. De dossiers voor 2018 werden inmiddels vastgelegd en beloven alweer heel wat nieuwe inzichten te bieden.