Petitie 'Sign for my future'

Door het ontwikkelen van campagnes zoals 'Operatie Perforatie' en door structureel klimaatthema's aan bod te laten komen in onze vormingsmomenten en publicaties, zet Infopunt Publieke Ruimte zich in om mee werk te maken van de toekomst van de planeet en haar bewoners. Alle beetjes helpen, maar er is meer nodig. Daarom steunt Infopunt Publieke Ruimte de petitie 'Sign for my future'. Als alle volgers van onze facebookpagina mee ondertekenen, zetten we samen alweer een stap vooruit!

Tijdelijke storing congreswebsite

Door een technische storing bij onze externe serverbeheerder kunnen op de website www.congrespubliekeruimte.info tijdelijk problemen voorkomen. Wij hopen dat dit snel is opgelost en excuseren ons voor het ongemak.

Vlaamse subsidie voor groene speelplaatsen

De groene speelplaatsen zijn in opmars. Ze zorgen voor een leuke leer- en speelomgeving, én ze vrolijken de directe omgeving rond de school in één klap op. De Vlaamse regering trekt er alvast een grote som geld voor uit.

Mobipunt 4 Fonteinen in Vilvoorde gelanceerd

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat minimaal uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Een jaar geleden lanceerden Autodelen.net en Taxistop het concept mobipunten in Vlaanderen. Ook Infopunt Publieke Ruimte stapte mee op de kar aangezien de ruimtelijke integratie en inplanting van deze mobipunten alsook de inrichting ervan, kritische succesfactoren zijn voor het welslagen. Mobipunten en kwaliteitsvolle publieke ruimte gaan hand in hand.

OPINIE - Leegte mag. Waarom de commotie rond het Operaplein voorbarig is.

Half juli werd het vernieuwde Operaplein in Antwerpen opengesteld voor het publiek. Twee weken later tekenden al 6000 mensen een petitie om het plein te vergroenen. Is die opschudding terecht? Het opiniestuk van collega Jan Vilain verscheen op 2 augustus in De Standaard.