Persinformatie

Infopunt Publieke Ruimte publiceert regelmatig persberichten en standpunten. De teksten en bijhorende afbeeldingen in hoge resolutie kunnen op deze pagina worden gedownload. Bij gebruik van beeldmateriaal verzoeken we u om steeds de correcte credits te vermelden.

Neem voor meer informatie contact op met Tom Dhollander (woordvoerder), tom.dhollander@publiekeruimte.info,
T +32 3 270 06 31, M +32 495 887 343

Schrijf u in voor de perslijst

*
*
*
*

Laatste persbericht

Groot Buurtenonderzoek brengt Vlaams buurtleven in kaart

ANTWERPEN, 26 augustus 2016 - De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt. Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte research naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Omdat de verwachte onderzoeksresultaten veelbelovend zijn, nodigden al tientallen gemeentebesturen hun inwoners uit om deel te nemen. Het onderzoek loopt van 1 september tot 15 oktober.

Beschikbare downloads:

Eerdere persberichten

(Recentste bovenaan)

2016, 19 mei - Straten moeten radicaal anders worden ingericht
2016, 19 mei - Straten moeten radicaal anders worden ingericht MECHELEN, 19 mei – Donderdag vond in Mechelen het jaarlijkse Congres Publieke Ruimte plaats, een ontmoetingsmoment voor iedereen die professioneel betrokken is bij het ontwerpen en inrichten van openbare ruimten. Infopunt Publieke Ruimte reikte er de spraakmakende Prijs Publieke Ruimte uit aan het ontwerperscollectief Bieke Van Hees en LAMA Landscape Architecture. In het verleden ging de prijs steeds naar een gerealiseerd project. Dit jaar kent de jury de onderscheiding toe aan een inspirerend idee dat de sleutel aanreikt om heel wat Vlaamse straten op een betere manier in te richten. Download (803 KB) »
2016, 19 mei - Mechelen en Roeselare gelauwerd als kindvriendelijke steden
2016, 19 mei - Mechelen en Roeselare gelauwerd als kindvriendelijke steden MECHELEN, 19 mei – Donderdag vond in Mechelen het jaarlijkse Congres Publieke Ruimte plaats, een ontmoetingsmoment voor iedereen die professioneel betrokken is bij het ontwerpen en inrichten van openbare ruimten. Congresorganisator Infopunt Publieke Ruimte zette de stadsbesturen van Mechelen en Roeselare in de bloemetjes omwille van de kindvriendelijke inrichting van hun openbare ruimte. Download (603 KB) »
2015, 20 okt - Fietshelm lost het probleem niet op
2015, 20 okt - Fietshelm lost het probleem niet op ANTWERPEN, 20 oktober - Uit een enquête van VAB en MNM blijkt dat amper 9% van de Vlaamse jongeren een fietshelm draagt. Uit de bevraging blijkt ook dat jongeren de slechte infrastructuur en verkeerdrukte aanhalen als belangrijkste oorzaak van onveiligheid. Toch gaat MNM zijn luisteraars sensibiliseren. Een fout signaal, vindt Infopunt Publieke Ruimte. “Verkeersonveiligheid los je niet op door een fietshelm te dragen, maar wel door de oorzaak aan te pakken. En daarvoor is de overheid verantwoordelijk, niet de radioluisteraars.” Download (571 KB) »
2015, 29 juli - Zone 30 heeft wel degelijk nut
2015, 29 juli - Zone 30 heeft wel degelijk nut ANTWERPEN, 29 juli - Tien jaar na de wettelijke regeling rond zones 30 in schoolomgevingen kent deze verkeersmaatregel een nooit geziene populariteit: heel wat Vlaamse steden voerden recent de snelheidsbeperking in over de volledige binnenstad of hebben plannen in die zin. Uit cijfers van de federale politie blijkt echter dat de snelheidsbeperking vrijwel nooit wordt nageleefd. Automobilistenvereningen VAB en Touring stellen vragen bij de herkenbaarheid van de zone 30 maar Infopunt Publieke Ruimte (Voetgangersbeweging vzw) kadert het verhaal in een bredere context en wijst vooral op de voordelen. Download (498 KB) »
2015, 22 apr - Gent is Vlaamse referentiestad voor publieke ruimte
2015, 22 apr - Gent is Vlaamse referentiestad voor publieke ruimte ANTWERPEN, 22 april - Infopunt Publieke Ruimte – het kenniscentrum van de Voetgangersbeweging – is bijzonder tevreden over de invoering van een zone 30 in het Gentse stadscentrum. De organisatie ziet voordelen die veel verder reiken dan verkeersveiligheid, maar duwt het Gentse stadsbestuur ook enkele aandachtspunten onder de neus. Download (302 KB) »