Groot Buurtenonderzoek brengt Vlaams buurtleven in kaart

ANTWERPEN, SEPTEMBER 2016 - De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt. Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte research naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Omdat de verwachte onderzoeksresultaten veelbelovend zijn, nodigden al tientallen gemeentebesturen hun inwoners uit om deel te nemen. Het onderzoek loopt van 1 september tot 15 oktober.

Vooral stedelijke en spraakmakende burgerinitiatieven zoals Ademloos en Ringland (Antwerpen), Pic Nic the Streets (Brussel) of Leefstraten (Gent) halen de krantenkoppen. Maar ook in kleinere steden en gemeenten zijn burgers begaan met hun leefomgeving. “Elk gemeentebestuur wil graag weten wat er leeft op buurtniveau. De kansen, behoeften en noden op wijk- en straatniveau zijn immers een barometer voor het gevoerde beleid”, zegt Tom Dhollander van Infopunt Publieke Ruimte. “Met het Groot Buurtenonderzoek doen we voor het eerst een gebiedsdekkende bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten. We hopen op die manier te weten te komen hoe burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn.”
Het onderzoek peilt ook naar de werking en activiteiten van kleine, plaatselijke burgerinitiatieven en buurtverenigingen. Plannen ze vooral sociaal-culturele activiteiten zoals een straatbarbecue of een buurtquiz? Gaan ze aan de slag in de openbare ruimte met een lentepoets of speelstraat? Brengen ze mensen bijeen met een garageverkoop of een beplantingsactie? Tom Dhollander: “Misschien zijn er helemaal geen sociale activiteiten op buurtniveau terwijl daar toch behoefte aan blijkt te zijn? Dat soort dingen willen we graag te weten komen.”

Gemeentebesturen reageren zeer positief

Via een online bevraging kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen. Infopunt Publieke Ruimte contacteerde deze zomer alle Vlaamse steden en gemeenten met de vraag om het onderzoek in september via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend te maken. Volgens Tom Dhollander reageren de meeste gemeentebesturen bijzonder positief: “Heel wat gemeenten hebben niet gewacht, zodat er nu al duizend antwoorden zijn binnengerold.” De reden waarom gemeentebesturen zo snel op de kar springen? “De resultaten van het Groot Buurtenonderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Op die manier komen gemeentebesturen te weten wat de lokale kansen, behoeften en knelpunten zijn zodat zij hier rekening mee kunnen houden in het toekomstige beleid”, aldus Dhollander. “Deze bevraging brengt zonder twijfel nuttige informatie aan het licht in het kader van de legislatuur 2019-2024. Bovendien zullen de resultaten van het onderzoek inzicht geven in de algemene tendensen op Vlaams niveau.”
In het najaar van 2016 maakt Infopunt Publieke Ruimte de resultaten van het Buurtenonderzoek bekend. Na verwerking van de onderzoeksgegevens kunnen de lokale overheden over de resultaten van het onderzoek voor hun gemeente beschikken.

Het Groot Buurtenonderzoek kan in een tiental minuten online worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be De enquête loopt af op 15 oktober.