Tentoonstelling kindvriendelijke stapelbouwomgevingen (t.e.m. 19/06)

Een groeiende groep kinderen en tieners groeit op in één of andere vorm van stapel¬bouw: van grootschalige sociale hoogbouw, over private flats tot kleinschalige cohousing. Hoe geven kinderen en tieners betekenis aan deze woonomgevingen, welke kansen zien ze en op welke ma¬nier kan de leefbaarheid van stapelbouwomgevingen versterkt worden? Met deze tentoonstelling belichten onderzoekers van HOGENT (Sociaal Werk & Tuin- en Landschapsarchitectuur) een aantal bouwstenen van sociaal-ruimtelijke kwa¬liteit in stapelbouwomgevingen, afgetoetst aan het perspectief van kinderen en tieners. Er worden specifieke bevindingen gepresenteerd uit Antwerpen Europark, Gent Watersportbaan, Wondelgem Lange Velden en regio Meetjesland.

Infosessie projectoproep 'projectoproep voor bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen'

Heeft je school interesse om de speelplaats bewegingsvriendelijker te maken maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen of twijfel je nog om een subsidiedossier in te zenden? De Ambrassade en MOEV willen scholen die interesse hebben in deze projectoproep informeren, adviseren en ondersteunen bij het indienen van hun subsidieaanvraag. Tijdens een infosessie op 9 januari in Basisschool Paridaens te Leuven kom je alvast meer te weten.

Studiedag 'Hoe brengen we kwaliteit in de openbare ruimte? (Boomkwekerij Ebben)

Kerst- en nieuwjaarssluiting

Tussen Kerstmis en Nieuwjaar zijn de kantoren van Infopunt Publieke Ruimte gesloten. U kan ons terug bereiken vanaf 2 januari 2017. Wij willen al onze partners danken voor de samenwerking in 2016 en klinken alvast op een nieuw jaar met tal van boeiende projecten.

Knelpunten Voetgangersnetwerk Sint-Andries

Op 6 december worden de resultaten van het buurtproject Voetgangersnetwerk Sint-Andries voorgesteld. Dit event vindt plaats om 14u00 in centrum CostA, Sint-Andriesplaats 24 2000 Antwerpen.

FEBE Elements Awards 2016: deadline 3 oktober

Jaarlijks reikt FEBE, de Belgische Federatie van de Betonindustrie, een prestigieuze onderscheiding uit voor de beste projecten waarbij prefab beton werd gebruikt. De FEBE Elements Awards zijn onderverdeeld in vier categoriën: Precast in Buildings, Precast in Infrasructure, Small Scale Precast en Outstanding Precast. Realisaties in de openbare ruimte kunnen worden ingezonden voor de laatste drie categorieën. Infopunt Publieke Ruimte maakt deel uit van de jury die de projecten zal beoordelen. Inzendingen zijn mogelijk tot 3 oktober.

Congres en Forum Publieke Ruimte 2017

Lamot, Mechelen

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2016!

Infopunt Publieke Ruimte wenst u van harte fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar toe. Wij nemen alvast even een pauze van 23/12 tot 02/01 en kijken al enthousiast uit naar 2016.

Brussel: opleiding adviseur publieke ruimte

Verder bouwend op de studio ]pyblik[, die vorig jaar in het leven geroepen werd, organiseert ]pyblik[ dit jaar de opleiding Adviseur Publieke Ruimte. Deze opleiding biedt een belangrijk instrument aan om kwalitatieve publieke ruimtes in Brussel aan te moedigen. De Adviseur Publieke Ruimte zal bijgevolg het referentiepunt worden voor alle vragen rond publieke ruimte binnen de gemeentes en administraties. De opleiding gaat door van november 2015 tot mei 2016 met een sessie om de 3 weken.

Op verkenning door de Gentse Leefstraten

Op dit moment experimenteren 25 straten op 16 plaatsen in Gent met hun Leefstraat, hun straat van de toekomst. Zowel tijdens de maandenlange voorbereiding als tijdens de Leefstraat-maanden zelf, komen straatbewoners voor heel wat uitdagingen te staan. De oplossingen die hiervoor gezamenlijk gevonden worden, maar van de Leefstraten een uniek experiment. Wie van nabij kennis wil maken met de Leefstraten of inspiratie wil opdoen om zelf aan de slag te gaan, kan op 28 juni deelnemen aan een begeleide fietstocht. Alle informatie is te vinden op de website http://www.leefstraat.be/28-juni-ontdek-en-steun-de-leefstraten/

Voetgangersveiligheid, een stap in de goede richting

Symposium 'Verbeelding en publiek domein - de mogelijkheden van kunst in opdracht'

Een kunstopdracht in de publieke ruimte is altijd uitdagend. Het vraagt van alle betrokkenen het scherpstellen van de eigen positie, de eigen verwachtingen: wat wil ik hiermee? Wat wil ik zeggen? Wat is hier van belang? Het is verleidelijk om zich te bedienen van clichés: kunst als hefboom, kunst als participatievorm, kunst voor het imago, … Maar gaat kunst niet vooral over verbeelding? In het symposium ‘Verbeelding en publiek domein’ ontleden we de mogelijkheden en valkuilen voor kunst in opdracht in de publieke ruimte.

Voorstelling Toekomstvisie Trage Wegen vzw

Dag van de Trage Weg (20 en 21 oktober)

Elk jaar zetten duizenden wandelaars, fietsers en ruiters in heel Vlaanderen trage wegen in de kijker tijdens het campagneweekend Dag van de Trage Weg. Trage wegen staan voor veilige, gezonde en aangename verplaatsingen. Bovendien zijn het plekken waar kinderen spelen, bewoners tot rust komen, aan sport doen of de omgeving verkennen. Doe op 20 en 21 oktober mee met een van de activiteiten in jouw buurt.

Nieuwe Privacywet: schrijf u opnieuw in voor onze nieuwsbrief

Seminarie 'Green Cities'

Het wordt alsmaar warmer in onze steden. In de zomer zelfs te warm om er aangenaam te wonen of er veel tijd door te brengen. Het is niet enkel een probleem van grotere steden, zo leert de hittekaart van Vlaanderen. Ook kleinere, landelijke gemeenten ontsnappen er niet aan. De kernen ontvolken is geen optie, op verstandige wijze groen inlassen is dat wel. Wil je een groen verschil maken in eigen stad of gemeente? Doe alvast inspiratie op tijdens het seminarie ‘Green Cities for a Sustainable Europe’ tijdens de vakbeurs GREEN, op 4 september 2018 in Flanders Expo Gent.

Themadag Weginfrastructuur - Gent

Het septembernummer van het vakblad Publieke Ruimte legt de focus op weginfrastructuur. Aansluitend bij dit dossier organiseert Infopunt Publieke Ruimte met de steun van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) en BENOR twee studiedagen over het thema. Daarbij gaat aandacht naar groen- en klimaataspecten bij wegenaanleg, weginfrastructuur als integraal onderdeel van de publieke ruimte en de beleving vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouderen. De studienamiddagen vinden plaats op 23 oktober in Gent en 6 november in Leuven. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op onze website.

Themadag Weginfrastructuur - Leuven

Het septembernummer van het vakblad Publieke Ruimte legt de focus op weginfrastructuur. Aansluitend bij dit dossier organiseert Infopunt Publieke Ruimte met de steun van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) en BENOR twee studiedagen over het thema. Daarbij gaat aandacht naar groen- en klimaataspecten bij wegenaanleg, weginfrastructuur als integraal onderdeel van de publieke ruimte en de beleving vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouderen. De studienamiddagen vinden plaats op 23 oktober in Gent en 6 november in Leuven. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op onze website.

Inspiratiedag 'Kunst en het veranderende landschap'

De Nieuwe Opdrachtgevers en de Kunstcel van het Departement Cultuur, Jeugd en Media nodigen u uit op ‘Kunst en het veranderende landschap’: een inspiratiedag op 8 november met kunstenaars, (inter)nationale experts en lokale actoren rond de mogelijkheden van kunst in het veranderende landschap van Vlaanderen.

Inspiratiedag 'lokale bereikbaarheid', Netwerk Duurzame Mobiliteit

Op 27 november 2018 opent het Netwerk Duurzame Mobiliteit in OPEK in Leuven een dag lang een nieuw gemeentehuis waar ze met ‘lokale bereikbaarheid’ aan de slag gaan om het verschil te maken in de belangrijke uitdagingen van elke gemeente en stad. Gezondheid bijvoorbeeld, maar ook economie, sociaal beleid, jeugdbeleid en milieu.

Werelddag van de Stedenbouw 'Urban Sprawl'

De Werelddag van de Stedenbouw gaat in op de kosten en baten van urban sprawl en verkent pistes voor een duurzame transformatie. Hoe gaan we om met verspreide bebouwing, linten, woonparken of verkavelingen? Waar ontwikkelen, renoveren, transformeren en verdichten we? Is sloop in sommige gevallen een optie? Welke ruimtelijke, sociale en financiële aspecten zijn aan de orde? Binnen- en buitenlandse sprekers laten hun licht schijnen over het thema. In werksessies zoeken we toekomstbestendige antwoorden op de diverse bebouwingstypologieën van onze regio.

Beton in publieke ruimte en infrastructuur, Knokke

Febelcem organiseert de 7de West-Vlaamse Contactdag op donderdag 29 november in het Zwin te Knokke. Op het programma staan een geleide natuurwandeling, broodjeslunch en interessante lezingen en een afsluitende receptie.

Vorming 'Publieke ruimte in verbinding'

In 2017 slaan Infopunt Publieke Ruimte en de VRP opnieuw de handen in elkaar voor de vorming ‘Publieke ruimte in verbinding’ . Tijdens de studienamiddag (5 oktober, Hasselt) zullen we scherpstellen op de stadsrand. De vormingsdag geeft de deelnemers inzicht in de structurerende rol en de verschillende schaalniveaus van publieke ruimte in een randstedelijke omgeving.

Studiedag Schoolomgeving 2.0

In samenwerking met de Stad Leuven, de Provincie Vlaams-Brabant en het Octopusplan, organiseren wij de studiedag Schoolomgeving 2.0. Een schoolomgeving kan voor kinderen veel meer betekenen dan dat dit vandaag het geval is.

SelfcityGhent – De Stad van morgen maken we samen

tijdstip: van 20u tot 22u Doelgroep = geëngageerde burgers, buurtverenigingen, collectieven, … Locatie: Kunstencentrum Vooruit Gent Tickets: gratis mits reservatie

Jan Gehl op bezoek (korting voor Infopunt leden)

Op 6 september stelt de gezaghebbende Deense architect Jan Gehl in Mechelen de Nederlandstalige versie van zijn boek ‘Steden voor mensen’ (Cities for people) voor. Leden en partners van Infopunt Publieke Ruimte krijgen een mooie korting bij inschrijving en ontvangen een exemplaar van het spraakmakende boek.

Chap'eau: Overijse geeft ruimte aan water

Zes topcolleges tijdens Dag van de Openbare Ruimte

Op 3 en 4 februari vindt in Paleis 3 van Brussels Expo de Dag van de Openbare Ruimte plaats. Bij vorige edities vonden veel bezoekers het moeilijk om te kiezen: de lezingen volgen of de beursvloer uitgebreid verkennen? Het organisatieteam heeft inhoud en productaanbod op de beurs daarom beter op elkaar afgestemd.

Toelichting studies over klimaatadaptatie en gezondheid in stedelijke context

Vormingssessie voor alle mensen van Ruimte Vlaanderen en genodigden. De klimaattop is in volle gang. De wereldleiders maken afspraken over de doelstellingen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, mitigatie. Het ruimtelijk antwoord dat we daarop kunnen geven is het verhogen van het ruimtelijk rendement, één van de kerngedachten uit het BRV in ontwikkeling. Stedelijke ontwikkeling is ondermeer relevant als het gaat om het vermijden van verplaatsingen. Omdat we niet zeker zijn dat we de klimaatopwarming tijdig kunnen keren, is er echter ook nood aan adaptatie, het omgaan met de mogelijke gevolgen. Recent afgerond onderzoek heeft net die adaptatie als onderwerp. Naast de meer vertrouwde thema’s als beperken van overstromingsrisico’s, komen ook andere fenomenen aan bod.

Bomen Beter Beheren: Studiedag 'Groeiplaatsonderzoek en -verbetering'

Maar al te vaak komen we bij bomen in aanraking met problemen die standplaats gerelateerd zijn. Vaak moet je niet al te ver zoeken naar de oorzaak van de problemen, het is dan echter wel interessant om vermoedens te kunnen onderbouwen. Kom je er echt niet achter met schop en grondboor wat er schort aan de standplaats, dan zal je misschien toch moeten grijpen naar iets meer gesofisticeerde onderzoeksapparatuur. Tijdens de studiedag zal onderzoeksapparatuur worden gedemonstreerd die ook kan uitgetest worden. Op locatie behandelen de sprekers verschillende cases die de deelnemers samen analyseren en waar gezamenlijk een advies over wordt gevormd. Het onderzoeksmateriaal wordt ons gedemonstreerd door het bedrijf Eijkelkamp Soil & Water, hun vertegenwoordiger zal samen met een extern onderzoeker zorgen voor de nodige uitleg over apparatuur en bekomen resultaten. De studiedag vindt plaats op 7 november 2015 op Domein de Heerlijckyt van Elsmeren , Weg op Halen 2 in Geetbets.

INSPIRATIEDAG Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit kijkt resoluut naar de toekomst tijdens haar jaarlijkse inspiratiedag. Gedurende de voormiddag kijken drie experts voorbij het jaar 2020 in hun vakgebied (technologische, ruimtelijke en maatschappelijke evoluties en de impact op onze mobiliteit). Daarna gaan ze in debat met een panel van jongerenvertegenwoordigers. Tijdens het namiddagprogramma zoeken we de raakvlakken van deze thema’s op in een uitgebreid workshopsaanbod. De dag wordt doorweven met artistieke of actieve interventies en afsluiten doen we met een hapje en een drankje.

Themadag 'woonstraten', 30 november Bijloke Gent

Studienamiddag vestigt aandacht op gebruiksmogelijkheden van publieke ruimte in de nabije omgeving. Wanneer openbare ruimten het nieuws of de vakpers halen, gaat het meestal om grootschalige of prestigieuze projecten: winkelstraten, stationspleinen, de herinrichting van stads- en dorpscentra, … Terecht, want dergelijke plaatsen zijn het visitekaartje van een stad of gemeente. Toch zijn dit niet de openbare ruimten waarmee de meeste mensen het eerst in contact komen wanneer ze hun voordeur verlaten. Voor veel mensen is hun eigen straat de belangrijkste publieke ruimte – in positieve of negatieve zin. Kunnen kinderen er veilig buiten spelen? Is er groen? Kan je er parkeren? Zijn er mogelijkheden om de buren te leren kennen? Loopt de kelder niet onder wanneer het onweert? Tijdens de themadag woonstraten gaat de aandacht naar de vele functies en inrichtingsmogelijkheden van doordeweekse straten in Vlaanderen. De themadag wordt georganiseerd door Infopunt Publieke Ruimte in samenwerking met de Stad Gent en vindt plaats op maandagnamiddag 30 november in De Bijloke, Gent.

Walk 21 Vienna

Van 20 tot 23 vind in Wenen het jaarlijkse internatione Congres 'Walk 21' plaats. Wie meer wil weten of de 'state of the art' aangaande inrichting van publieke ruimte en voetgangersbeleid heeft de unieke kans om het congres bij te wonen. Meer informatie op www.walk21vienna.com

Vakbeurs: Dag van de openbare ruimte 2016

Wedstrijd: FEBE Elements Awards 2015

De Federatie van de Betonindustrie bekroont voor de vierde maal op rij de meest prestigieuze prefab betonprojecten. U kan uw kandidatuur indienen in 4 categorieën, tot 16 oktober om 17u00.

WEDSTRIJD: win 2 duotickets voor de film "Leuven Autovol & Autovrij"

“Leuven Autovol & Autovrij” is een historische documentaire over de geschiedenis van de stedelijke mobiliteit en meer bepaald op het effect van massaal autoverkeer op het uitzicht en infrastructuur van de stad. De film overspant een geschiedenis van 140 jaar en vertelt hoe Leuven evolueerde van een rustige plek waar het openbare leven zich helemaal op straat afspeelde naar een een onleefbare en door overvloedig autoverkeer verstikte stad, om daarna opnieuw een voorloper te worden in het autovrij of autoluw maken van het centrum. Die slingerbeweging, van autovrij naar autovol en dan opnieuw richting autovrij, is de rode draad in een film. Infopunt Publieke Ruimte geeft twee duotickets weg voor de avant-première op 9 september om 20u in Leuven. De voorstelling vindt plaats in Kinepolis (Bondgenotenlaan). Lees verder

Gezondheid in het ruimtelijk beleid

Het VIGeZ wil bijdragen aan het realiseren van een meer gezonde publieke ruimte. Als expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie wil VIGeZ naast een gezonde leefstijl ook omgevingsfactoren onder de aandacht brengen. Daarom bouwden we expertise op over hoe ruimtelijke beleidskeuzes invloed hebben op gezondheid. En dit samen met diverse partners, waaronder VRP, Infopunt Publieke Ruimte, Ruimte Vlaanderen en VVSG. Aan de hand van literatuuronderzoek en van gesprekken met gezondheidsprofessionals, ontwerpers, ambtenaren en politici gingen wij de afgelopen maanden na op welke manier gezondheid kan bijdragen tot een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid. Kennisdeling: we willen onze kennis graag met u delen en erover reflecteren. Op die manier kan je deze kennis direct meenemen naar jouw praktijk. Participatie in methodiekontwikkeling: We willen een aantal mogelijke methodieken en producten ter ondersteuning van lokale besturen verkennen en deze verder uit te diepen. Op die manier ontwikkelen we producten die bruikbaar en toepasbaar zijn in de praktijk. We richten ons hierbij zowel op lokale actoren die betrokken zijn bij ruimtelijke planning, inrichting en mobiliteit als op actoren die vanuit andere beleidsdomeinen aandacht vragen voor kwaliteitsvolle publieke ruimte zoals jeugddiensten, gezondheidsprofessionals en gebruikersverenigingen. Deze sessie is op uitnodiging. Heeft u echter ook interesse om deel te nemen? Neem dan met ons contact op.

Excursie: publieke ruimte in Kortrijk

Excursie naar mooie publiekeruimteprojecten in Kortrijk

Leefstraat Congres, Gent

Eerste Leefstraat Congres, Gent

Matexi Award, Publica Night, Brussel

Buurtontwikkelaar Matexi ontwikkelt duurzame buurten waar het goed wonen en aangenaam en harmonieus leven is. Om het buurtgevoel te stimuleren reikt Matexi dit jaar voor de tweede keer de Matexi Award uit, de prijs voor het meest verbindende buurtinitiatief. Deze award bekroont succesvolle, tijdelijke of permanente initiatieven om buren bij elkaar te brengen.

Congres Publieke Ruimte 2018, 13 maart in Gent

Op 30 maart vond voor de derde en voorlopig laatste keer het Congres Publieke Ruimte plaats in Mechelen. Burgemeester van Mechelen, Bart Somers, overhandigde de sleutel van hét congres plechtig aan Sven Taeldeman, schepen van de Stad Gent. We kunnen u dan ook met fierheid aankondigen dat op 13 maart 2018 het congres voor 3 jaar doorgaat in het International Convention Center (ICC) in Gent. We nodigen alle geïnteresseerden uit om samen te werken. Heel wat partijen (overheid, privé en organisaties) hebben hun medewerking aan de volgende editie alvast toegezegd. Binnenkort verneemt u hierover meer. Heeft u ook interesse om een bijdrage te leveren of wilt u als bedrijf betrokken worden? Neem dan alvast contact op.

Buitenspeeldag 2015

Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 1 april, want dan is het al voor de 8ste keer Buitenspeeldag! In bijna elke gemeente of stad is er die dag wel iets te beleven! Hou zeker de pagina ‘In jouw buurt’ op de website Buitenspeeldag.be in het oog, om te kijken waar jij al jouw energie kwijt kan! Trommel al je vrienden en buren op om een namiddag buiten te spelen en te sporten.

Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 28/11/17 Antwerpen

Retrospectief - 10 jaar publieke ruimte in België

Perspective Brussels - Naamsestraat 59 - 1000 Bruxelles

Infopunt Publieke Ruimte op Vlaams Congres Verkeersveiligheid

Infopunt Publieke Ruimte aanwezig op Vlaamse Congres Verkeersveiligheid. Bezoek onze stand, kom alles te weten over onze nieuwe werking en ontvang een leuk geschenk.

Voetgangerscolloquium Brussel

Op 12 mei vindt in het Muziekinstrumentenmuseum het jaarlijkse Voetgangerscolloquium van Brussel Mobiliteit plaats.Klik op het pijltje om het programma te bekijken (In het Nederlands op de tweede pagina van de pdf). Inschrijving is mogelijk tot 6 mei via http://surveys.irisnet.be/index.php?sid=28632&lang=nl

Groensafari Lommel ' Duurzaam vergroenen van bedrijventerreinen'

In Lommel liggen grote bedrijvensites met belangrijke groeninfrastructuren die naadloos aansluiten bij het groenweefsel in de stad en bij de aanpalende natuurgebieden van Bosland en Nederland. Om deze terreinen in te passen in een bovenlokale groenstructuur werd een project op poten gezet tussen de Lommelse ondernemers, de stad Lommel en het Agentschap voor Natuur en Bos.

Publieke Ruimte in Verbinding - Regio West, Brugge

Contactdag "Beton in publieke ruimte en infrastructuur"

Febelcem verruimt het thema van de bekende provinciale contactdag van "Beton in de wegenbouw" naar "Beton in publieke ruimte en infrastructuur". Naast klassieke projecten van betonwegenbouw zal de focus liggen op de inrichting van stedelijke omgeving, pleinen en woonwijken. De contactdag vindt plaats op dinsdag 2 juni van 13u00 tot 18u30 in Kasteel Ten Bossche, Deinze. (Foto: dorpskern Groot-Gelmen, © Grontmij) Klik op het pijltje rechts om het volledige programma te downloaden.

Excursie Kind & Samenleving: Het ABC van speelruimten (Antwerpen)

Na een geslaagde eerste editie in Brugge, gaat Kind & Samenleving opnieuw op pad om boeiende speelplekken te ontdekken. Een aanrader voor al wie bezig is met speelruimte, of betrokken is bij planning, ontwerp of het onderhoud van plekken waar veel kinderen komen.

Publieke Ruimte in Verbinding - Regio West, Oostende