Tentoonstelling kindvriendelijke stapelbouwomgevingen (t.e.m. 19/06)

Een groeiende groep kinderen en tieners groeit op in één of andere vorm van stapel¬bouw: van grootschalige sociale hoogbouw, over private flats tot kleinschalige cohousing. Hoe geven kinderen en tieners betekenis aan deze woonomgevingen, welke kansen zien ze en op welke ma¬nier kan de leefbaarheid van stapelbouwomgevingen versterkt worden? Met deze tentoonstelling belichten onderzoekers van HOGENT (Sociaal Werk & Tuin- en Landschapsarchitectuur) een aantal bouwstenen van sociaal-ruimtelijke kwa¬liteit in stapelbouwomgevingen, afgetoetst aan het perspectief van kinderen en tieners. Er worden specifieke bevindingen gepresenteerd uit Antwerpen Europark, Gent Watersportbaan, Wondelgem Lange Velden en regio Meetjesland.

Excursie: publieke ruimte in Kortrijk

Excursie naar mooie publiekeruimteprojecten in Kortrijk