ACTIVITEITEN


Dag van de Trage Weg (20 en 21 oktober)

Elk jaar zetten duizenden wandelaars, fietsers en ruiters in heel Vlaanderen trage wegen in de kijker tijdens het campagneweekend Dag van de Trage Weg. Trage wegen staan voor veilige, gezonde en aangename verplaatsingen. Bovendien zijn het plekken waar kinderen spelen, bewoners tot rust komen, aan sport doen of de omgeving verkennen. Doe op 20 en 21 oktober mee met een van de activiteiten in jouw buurt.

Themadag Weginfrastructuur - Gent

Het septembernummer van het vakblad Publieke Ruimte legt de focus op weginfrastructuur. Aansluitend bij dit dossier organiseert Infopunt Publieke Ruimte met de steun van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) en BENOR twee studiedagen over het thema. Daarbij gaat aandacht naar groen- en klimaataspecten bij wegenaanleg, weginfrastructuur als integraal onderdeel van de publieke ruimte en de beleving vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouderen. De studienamiddagen vinden plaats op 23 oktober in Gent en 6 november in Leuven. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op onze website.

Themadag Weginfrastructuur - Leuven

Het septembernummer van het vakblad Publieke Ruimte legt de focus op weginfrastructuur. Aansluitend bij dit dossier organiseert Infopunt Publieke Ruimte met de steun van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) en BENOR twee studiedagen over het thema. Daarbij gaat aandacht naar groen- en klimaataspecten bij wegenaanleg, weginfrastructuur als integraal onderdeel van de publieke ruimte en de beleving vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouderen. De studienamiddagen vinden plaats op 23 oktober in Gent en 6 november in Leuven. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op onze website.

Inspiratiedag 'lokale bereikbaarheid', Netwerk Duurzame Mobiliteit

Op 27 november 2018 opent het Netwerk Duurzame Mobiliteit in OPEK in Leuven een dag lang een nieuw gemeentehuis waar ze met ‘lokale bereikbaarheid’ aan de slag gaan om het verschil te maken in de belangrijke uitdagingen van elke gemeente en stad. Gezondheid bijvoorbeeld, maar ook economie, sociaal beleid, jeugdbeleid en milieu.

Werelddag van de Stedenbouw 'Urban Sprawl'

De Werelddag van de Stedenbouw gaat in op de kosten en baten van urban sprawl en verkent pistes voor een duurzame transformatie. Hoe gaan we om met verspreide bebouwing, linten, woonparken of verkavelingen? Waar ontwikkelen, renoveren, transformeren en verdichten we? Is sloop in sommige gevallen een optie? Welke ruimtelijke, sociale en financiële aspecten zijn aan de orde? Binnen- en buitenlandse sprekers laten hun licht schijnen over het thema. In werksessies zoeken we toekomstbestendige antwoorden op de diverse bebouwingstypologieën van onze regio.

Beton in publieke ruimte en infrastructuur, Knokke

Febelcem organiseert de 7de West-Vlaamse Contactdag op donderdag 29 november in het Zwin te Knokke. Op het programma staan een geleide natuurwandeling, broodjeslunch en interessante lezingen en een afsluitende receptie.

Congres en Forum Publieke Ruimte 2019

ACTUEEL


Nieuwe opleiding Ecologische Tuin-en Landschapsinrichting (Inverde)

Een duurzaam, klimaatvriendelijk en ecologisch verantwoord ingerichte buitenruimte staat al enkele jaren hoog op de beleidsagenda’s. Hoewel er veel interesse is, zijn er niet veel professionals of tuinliefhebbers met de nodige kennis. Daarom organiseert Inverde voor de tweede keer de opleiding Ecologische Tuin-en Landschapsinrichting. Tijdens deze opleiding leer je de principes van ecologisch en klimaatvriendelijk ontwerp, aanleg en beheer toe te passen in de praktijk.

Studiedagen en workshops 'Mogelijkheden voor weginfrastructuur binnen wijzigende maatschappelijke context'

Het ontwerp van weginfrastructuur en de interactie met de omgeving beïnvloeden het gedrag van de weggebruiker. AWV en Infopunt Publieke Ruimte organiseren met de steun van BENOR twee studiedagen en workshops voor projectleiders, ontwerpers, mobiliteitsbegeleiders en verkeerskundigen. De sessies zijn bedoeld om de blik te verruimen naar een integrale visie over weginfrastructuur en de inrichtingsmogelijkheden op maat van gebruikers en omgeving. We verdiepen ons in het belang van groenbeheer, belevingstrajecten, luchtkwaliteit en soorten weggebruikers. Via workshops kan je in de namiddag zelf aan de slag om een case aan te pakken. afbeelding © Agentschap Wegen en Verkeer

Perforeert u mee? Projectoproep Operatie Perforatie tot 31 oktober

De extreme droogte tijdens de maanden juni en juli toont hoe kwetsbaar onze samenleving is voor een veranderend klimaat. Valt daar dan niets aan te doen? Operatie Perforatie wil tonen van wel – met uw hulp. Aquafin stelt 100.000 euro ter beschikking om de beste voorstellen te helpen uitvoeren. Febestral doneert tien keer 100m² waterdoorlatende bestratingen.

Memo projectoproep Publieke Ruimte 2019: deadline 30 september

Sinds 2008 nodigt Infopunt Publieke Ruimte (toen nog Steunpunt Straten) steden, gemeenten, ontwerpbureaus en private ontwikkelaars uit om projecten in te zenden voor het jaarlijkse praktijkboek Publieke Ruimte en de gelijknamige onderscheiding. Tot 30 september kunnen opdrachtgevers en ontwerpers projecten inzenden voor de twaalfde projectoproep Publieke Ruimte. De beste inzendingen worden voorgesteld in het praktijkboek Publieke Ruimte 2019 en maken kans op de Prijs Publieke Ruimte. De Prijs Publieke Ruimte 2018 ging naar Mechelen en kon op heel wat media-aandacht rekenen.

Mobipunt 4 Fonteinen in Vilvoorde gelanceerd

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat minimaal uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Een jaar geleden lanceerden Autodelen.net en Taxistop het concept mobipunten in Vlaanderen. Ook Infopunt Publieke Ruimte stapte mee op de kar aangezien de ruimtelijke integratie en inplanting van deze mobipunten alsook de inrichting ervan, kritische succesfactoren zijn voor het welslagen. Mobipunten en kwaliteitsvolle publieke ruimte gaan hand in hand.

OPINIE - Leegte mag. Waarom de commotie rond het Operaplein voorbarig is.

Half juli werd het vernieuwde Operaplein in Antwerpen opengesteld voor het publiek. Twee weken later tekenden al 6000 mensen een petitie om het plein te vergroenen. Is die opschudding terecht? Het opiniestuk van collega Jan Vilain verscheen op 2 augustus in De Standaard.

Dossiers Tijdschrift Publieke Ruimte 2018

Voor het Tijdschrift Publieke Ruimte wacht alweer een boeiende jaargang. De dossiers voor 2018 werden inmiddels vastgelegd en beloven alweer heel wat nieuwe inzichten te bieden.

AMBASSADEURS PUBLIEKE RUIMTE