ACTIVITEITEN


SelfcityGhent – De Stad van morgen maken we samen

tijdstip: van 20u tot 22u Doelgroep = geëngageerde burgers, buurtverenigingen, collectieven, … Locatie: Kunstencentrum Vooruit Gent Tickets: gratis mits reservatie

ACTUEEL


Vacature (junior) ontwerpers Tractebel (Gent)

Over de Rand, Onderzoek naar een toekomst voor de stadsrand

Vlaanderen is ruimtelijk sterk gefragmenteerd. Dat maakt het bijzonder moeilijk om duurzame antwoorden te formuleren op belangrijke maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen. Deze publicatie is een zoektocht naar oplossingen om deze ruimtelijke fragmentatie tegen te gaan en schetst via ontwerpend onderzoek een fascinerend toekomstbeeld voor de stadsrand. Deze stadsrand is vandaag vaak een complexe en chaotische plek. Ze heeft een lage dichtheid, een gebrekkige publieke ruimte en een mobiliteit die bijna uitsluitend gericht is op de auto.

World Habitat Day: samenhorigheid als veiligheidsgarantie

ANTWERPEN, 3 oktober – Precies 30 jaar geleden vond de eerste World Habitat Day plaats. Op de eerste maandag van oktober brengt de Verenigde Naties jaarlijks het belang van dorpen en steden onder de aandacht. World Habitat Day herinnert ons aan het basisrecht op een goede woon- en leefomgeving. De openbare ruimte is daarin een essentiële en cruciale bouwsteen. In het huidige maatschappelijke debat waarin veiligheid de boventoon voert, pleit Infopunt Publieke voor betekenisvolle publieke ruimten die ontmoetingskansen bieden aan mensen van diverse gemeenschappen, culturen, generaties en etnische achtergronden.

Vlaanderen loopt storm voor Groot Buurtenonderzoek

Bijna 2000 mensen en buurtverenigingen namen al deel aan het Groot Buurtenonderzoek dat nog tot 15 oktober loopt. De online bevraging neemt 10 minuten in beslag en kan worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be Gemeentebesturen kijken vol verwachting uit naar de resultaten en hebben het onderzoek van Infopunt Publieke Ruimte al massaal bekendgemaakt via de gemeentelijke website of infoblad.

Geef het Congres Publieke Ruimte 2017 mee vorm!

Tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte op 30 maart 2017 in Mechelen kijken we terug op 10 jaar Prijs Publieke Ruimte. Anderzijds richten we de blik vooral op de toekomst. Welke uitdagingen staan ons de komende decennia te wachten en hoe kunnen ontwerp en inrichting van de openbare ruimte daar vandaag op anticiperen? Stel uw idee, suggestie, oplossing, voorbeeldproject voor en bouw mee aan het congresprogramma!

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck in Terzake

Septembernummer Publieke Ruimte: veiligheid

Publieke Ruimte is het enige Belgische vakblad dat openbare ruimte in al zijn aspecten onder de loep neemt. Boeiende reportages en diepgravende dossiers belichten het thema publieke ruimte telkens vanuit een andere invalshoek. Zo blijft u op de hoogte van de meest recente realisaties en ontwikkelingen in het vakgebied. In september zetten we de schijnwerpers op het thema ‘veiligheid’ en laten we u ook kennismaken met de vernieuwde inkomzone van de Antwerpse Zoo. Ontvangt u Publieke Ruimte nog niet? Neem voor 9 september een abonnement en ontvang alle nummers van 2016 én 2017!

AMBASSADEURS PUBLIEKE RUIMTE