ACTIVITEITEN


Congres en Forum Publieke Ruimte 2019

ACTUEEL


Vlaamse subsidie voor groene speelplaatsen

De groene speelplaatsen zijn in opmars. Ze zorgen voor een leuke leer- en speelomgeving, én ze vrolijken de directe omgeving rond de school in één klap op. De Vlaamse regering trekt er alvast een grote som geld voor uit.

Mobipunt 4 Fonteinen in Vilvoorde gelanceerd

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat minimaal uit enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Een jaar geleden lanceerden Autodelen.net en Taxistop het concept mobipunten in Vlaanderen. Ook Infopunt Publieke Ruimte stapte mee op de kar aangezien de ruimtelijke integratie en inplanting van deze mobipunten alsook de inrichting ervan, kritische succesfactoren zijn voor het welslagen. Mobipunten en kwaliteitsvolle publieke ruimte gaan hand in hand.

OPINIE - Leegte mag. Waarom de commotie rond het Operaplein voorbarig is.

Half juli werd het vernieuwde Operaplein in Antwerpen opengesteld voor het publiek. Twee weken later tekenden al 6000 mensen een petitie om het plein te vergroenen. Is die opschudding terecht? Het opiniestuk van collega Jan Vilain verscheen op 2 augustus in De Standaard.

AMBASSADEURS PUBLIEKE RUIMTE