ACTIVITEITEN


Nieuwe oproep Green Deal bedrijven en biodiversiteit: deadline 1 september!

Seminarie 'Green Cities'

Het wordt alsmaar warmer in onze steden. In de zomer zelfs te warm om er aangenaam te wonen of er veel tijd door te brengen. Het is niet enkel een probleem van grotere steden, zo leert de hittekaart van Vlaanderen. Ook kleinere, landelijke gemeenten ontsnappen er niet aan. De kernen ontvolken is geen optie, op verstandige wijze groen inlassen is dat wel. Wil je een groen verschil maken in eigen stad of gemeente? Doe alvast inspiratie op tijdens het seminarie ‘Green Cities for a Sustainable Europe’ tijdens de vakbeurs GREEN, op 4 september 2018 in Flanders Expo Gent.

Themadag Weginfrastructuur - Gent

Het septembernummer van het vakblad Publieke Ruimte legt de focus op weginfrastructuur. Aansluitend bij dit dossier organiseert Infopunt Publieke Ruimte met de steun van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) en BENOR twee studiedagen over het thema. Daarbij gaat aandacht naar groen- en klimaataspecten bij wegenaanleg, weginfrastructuur als integraal onderdeel van de publieke ruimte en de beleving vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouderen. De studienamiddagen vinden plaats op 23 oktober in Gent en 6 november in Leuven. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op onze website.

Themadag Weginfrastructuur - Leuven

Het septembernummer van het vakblad Publieke Ruimte legt de focus op weginfrastructuur. Aansluitend bij dit dossier organiseert Infopunt Publieke Ruimte met de steun van het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) en BENOR twee studiedagen over het thema. Daarbij gaat aandacht naar groen- en klimaataspecten bij wegenaanleg, weginfrastructuur als integraal onderdeel van de publieke ruimte en de beleving vanuit het perspectief van kinderen, jongeren en ouderen. De studienamiddagen vinden plaats op 23 oktober in Gent en 6 november in Leuven. Meer informatie is binnenkort beschikbaar op onze website.

Congres en Forum Publieke Ruimte 2019

ACTUEEL


OPINIE - Leegte mag. Waarom de commotie rond het Operaplein voorbarig is.

Half juli werd het vernieuwde Operaplein in Antwerpen opengesteld voor het publiek. Twee weken later tekenden al 6000 mensen een petitie om het plein te vergroenen. Is die opschudding terecht? Het opiniestuk van collega Jan Vilain verscheen op 2 augustus in De Standaard.

Operatie Perforatie: win 10 x 100m² waterdoorlatende bestrating

Met Operatie Perforatie vestigen Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin de aandacht op het belang van hemelwaterinfiltratie in de bodem. Hun doel: zo veel mogelijk verharde oppervlakken vervangen zien door waterdoorlatende bestrating of een groene, natuurlijke inrichting. Aan de campagne is een wedstrijd gekoppeld voor onthardingsprojecten. Naast een financiële ondersteuning van 100.000 euro door Aquafin, voorziet FEBESTRAL 10 x 100m² waterdoorlatende verhardingen als sponsoring in natura voor de beste projecten.

Wie volgt Mechelen op? Projectoproep Publieke Ruimte 2019

Tijdens het voorbije Congres Publieke Ruimte nam een trotse burgemeester Somers de Prijs Publieke Ruimte 2018 in ontvangst. Met deze onderscheiding erkent Infopunt Publieke Ruimte niet enkel de kwaliteit van het ontwerp maar ook goed opdrachtgeverschap. Het Mechelse stadsbestuur ontving de spraakmakende onderscheiding voor de herinrichting van de centrale winkelas ‘Mechelen Boulevard’. Was u de voorbije jaren betrokken bij de realisatie of de herinrichting van een openbare ruimte waarop u fier bent? Of vindt u dat het nieuwe speelterrein of dorpsplein in uw gemeente een voorbeeld is voor anderen? Hebt u een bedrijventerrein vergroend of een erfgoedsite toegankelijk gemaakt voor het publiek? Laat het ons dan weten.

Gemeenschappelijk standpunt i.v.m. het mogelijk verdwijnen van het STOP-principe

Projectsubsidies Groene Rand (ANB)

Dossiers Tijdschrift Publieke Ruimte 2018

Voor het Tijdschrift Publieke Ruimte wacht alweer een boeiende jaargang. De dossiers voor 2018 werden inmiddels vastgelegd en beloven alweer heel wat nieuwe inzichten te bieden.

AMBASSADEURS PUBLIEKE RUIMTE