ACTIVITEITEN


ACTUEEL


‘GROOT BUURTENONDERZOEK’ BRENGT VLAAMS BUURTLEVEN IN KAART

VLAMING WIL WANDELEN EN FIETSEN IN GROENE STRAAT Hoe belangrijk vinden mensen de buurt waarin ze wonen? Wanneer vinden bewoners hun buurt aantrekkelijk – of net niet? Met het Groot Buurtenonderzoek peilde Infopunt Publieke Ruimte naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Het onderzoek liep van 1 september tot 15 oktober en werd massaal gecommuniceerd via gemeentelijke informatiekanalen. Het resultaat? Een representatieve steekproef met meer dan 2600 respondenten.

Omgeving zoekt landschapsarchitect

Door de groeiende portefeuille van haar werkveld landscape design, is OMGEVING dringend op zoek naar een gepassioneerde landschapsarchitect met minimaal 5 jaar ervaring. Heb je zin om mee te werken aan de realisatie van een honderdtal uitdagende ontwerpopdrachten (parken, pleinen, straten, woonomgevingen, ..), internationale wedstrijden en offertes? Hecht je veel belang aan creativiteit, kwaliteit en innovatie van het ontwerp tot en met de realisatie?

Over de Rand, Onderzoek naar een toekomst voor de stadsrand

Vlaanderen is ruimtelijk sterk gefragmenteerd. Dat maakt het bijzonder moeilijk om duurzame antwoorden te formuleren op belangrijke maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen. Deze publicatie is een zoektocht naar oplossingen om deze ruimtelijke fragmentatie tegen te gaan en schetst via ontwerpend onderzoek een fascinerend toekomstbeeld voor de stadsrand. Deze stadsrand is vandaag vaak een complexe en chaotische plek. Ze heeft een lage dichtheid, een gebrekkige publieke ruimte en een mobiliteit die bijna uitsluitend gericht is op de auto.

Vlaanderen loopt storm voor Groot Buurtenonderzoek

Bijna 2000 mensen en buurtverenigingen namen al deel aan het Groot Buurtenonderzoek dat nog tot 15 oktober loopt. De online bevraging neemt 10 minuten in beslag en kan worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be Gemeentebesturen kijken vol verwachting uit naar de resultaten en hebben het onderzoek van Infopunt Publieke Ruimte al massaal bekendgemaakt via de gemeentelijke website of infoblad.

AMBASSADEURS PUBLIEKE RUIMTE