ACTIVITEITEN


FEBE Elements Awards 2016: deadline 3 oktober

Jaarlijks reikt FEBE, de Belgische Federatie van de Betonindustrie, een prestigieuze onderscheiding uit voor de beste projecten waarbij prefab beton werd gebruikt. De FEBE Elements Awards zijn onderverdeeld in vier categoriën: Precast in Buildings, Precast in Infrasructure, Small Scale Precast en Outstanding Precast. Realisaties in de openbare ruimte kunnen worden ingezonden voor de laatste drie categorieën. Infopunt Publieke Ruimte maakt deel uit van de jury die de projecten zal beoordelen. Inzendingen zijn mogelijk tot 3 oktober.

Jan Gehl op bezoek (korting voor Infopunt leden)

Op 6 september stelt de gezaghebbende Deense architect Jan Gehl in Mechelen de Nederlandstalige versie van zijn boek ‘Steden voor mensen’ (Cities for people) voor. Leden en partners van Infopunt Publieke Ruimte krijgen een mooie korting bij inschrijving en ontvangen een exemplaar van het spraakmakende boek.

Week van de Mobiliteit (16-22 september)

Bezoek Openbaargroen.be - onze Ambassadeur Publieke Ruimte - op GreenExpo

Deadline projectoproep Prijs Publieke Ruimte 2017

Deadline projectoproep FEBE Elements Awards

ACTUEEL


Vlaanderen loopt storm voor Groot Buurtenonderzoek

Bijna 2000 mensen en buurtverenigingen namen al deel aan het Groot Buurtenonderzoek dat nog tot 15 oktober loopt. De online bevraging neemt 10 minuten in beslag en kan worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be Gemeentebesturen kijken vol verwachting uit naar de resultaten en hebben het onderzoek van Infopunt Publieke Ruimte al massaal bekendgemaakt via de gemeentelijke website of infoblad.

Projectoproep Publieke Ruimte 2017: deadline 30 september a.s., prijsuitreiking 30 maart

Op 30 maart 2017 wordt de prijs Publieke Ruimte voor de tiende keer uitgereikt. Bij die gelegenheid verschijnt de jubileumeditie van het gekende praktijkboek Publieke Ruimte. Wellicht hebt u de afgelopen vijf jaar meegewerkt aan mooie realisaties die een plaats verdienen in deze speciale uitgave van dit naslagwerk. Infopunt Publieke Ruimte nodigt u van harte uit om een kandidaatdossier in te zenden. En wie weet, is de Prijs Publieke Ruimte 2017 voor u?

Geef het Congres Publieke Ruimte 2017 mee vorm!

Tijdens het Congres en Forum Publieke Ruimte op 30 maart 2017 in Mechelen kijken we terug op 10 jaar Prijs Publieke Ruimte. Anderzijds richten we de blik vooral op de toekomst. Welke uitdagingen staan ons de komende decennia te wachten en hoe kunnen ontwerp en inrichting van de openbare ruimte daar vandaag op anticiperen? Stel uw idee, suggestie, oplossing, voorbeeldproject voor en bouw mee aan het congresprogramma!

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck in Terzake

Vacature: projectleider openbaar domein, AG Vespa (Antwerpen)

Groot Buurtenonderzoek brengt Vlaams buurtleven in kaart

De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt. Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte research naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Omdat de verwachte onderzoeksresultaten veelbelovend zijn, nodigden al tientallen gemeentebesturen hun inwoners uit om deel te nemen. Het onderzoek loopt van 1 september tot 15 oktober.

Septembernummer Publieke Ruimte: veiligheid

Publieke Ruimte is het enige Belgische vakblad dat openbare ruimte in al zijn aspecten onder de loep neemt. Boeiende reportages en diepgravende dossiers belichten het thema publieke ruimte telkens vanuit een andere invalshoek. Zo blijft u op de hoogte van de meest recente realisaties en ontwikkelingen in het vakgebied. In september zetten we de schijnwerpers op het thema ‘veiligheid’ en laten we u ook kennismaken met de vernieuwde inkomzone van de Antwerpse Zoo. Ontvangt u Publieke Ruimte nog niet? Neem voor 9 september een abonnement en ontvang alle nummers van 2016 én 2017!

Groot Buurtenonderzoek

De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt. Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte research naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Via een bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités en bewonersgroepen hun mening geven over de buurt waarin ze wonen.

10de praktijkboek Publieke Ruimte: projectoproep

Volgend jaar verschijnt het succesvolle praktijkboek Publieke Ruimte voor de tiende keer! Het wordt een bijzondere jubileumuitgave waaraan ook u een bijdrage kan leveren. Iedereen die de afgelopen jaren betrokken was bij de (her)inrichting van een openbare ruimte in België kan een dossier inzenden. Uit alle kandidaten selecteert een vakjury de projecten die in het boek worden voorgesteld en kans maken op de Prijs Publieke Ruimte 2017 – een lustrumeditie! Deadline voor het inzenden van projecten is 30 september. Wie een project wenst in te zenden voor het praktijkboek Publieke Ruimte kan een kandidaatdossier indienen. Een onafhankelijke vakjury maakt uit de inzendingen een evenwichtige selectie voor het tiende praktijkboek. Tevens krijgen vijf projecten een nominatie voor de prijs Publieke Ruimte 2017.

Jan Gehl op bezoek (korting voor Infopunt leden)

Op 6 september stelt de gezaghebbende Deense architect Jan Gehl in Mechelen de Nederlandstalige versie van zijn boek ‘Steden voor mensen’ (Cities for people) voor. Leden en partners van Infopunt Publieke Ruimte krijgen een mooie korting bij inschrijving en ontvangen een exemplaar van het spraakmakende boek.

Congres Publieke Ruimte op 30 maart 2017 in Mechelen: oproep voor bijdragen

Het vierde Congres Publieke Ruimte vindt plaats op donderdag 30 maart 2017 in congrescentrum Lamot, Mechelen. Vanaf volgend jaar krijgt het jaarlijkse evenement een vaste referentiedatum: de laatste donderdag voor de paasvakantie. In het verlengde van tien jaar projectoproep Publieke Ruimte, blikt het Congres Publieke Ruimte vooruit naar de toekomst. Welke uitdagingen staan ons de komende decennia te wachten en welke rol speelt de inrichting van publieke ruimten om hier antwoorden op te bieden? Hoe kunnen lokale besturen, wegbeheerders en andere opdrachtgevers zich vandaag oriënteren om openbare ruimten aan te leggen die de komende decennia ‘futureproof’ zijn? Welke tendensen en ontwikkelingen op vlak van publieke ruimte staan vandaag nog in de kinderschoenen, maar zullen in de komende tien, twintig, dertig jaar gemeengoed zijn? U kan zelf voorstellen indienen voor lezingen, workshops, projectpresentaties en andere bijdragen die het programma van het Congres Publieke Ruimte 2017 mee vorm kunnen geven.

AMBASSADEURS PUBLIEKE RUIMTE