ACTIVITEITEN


Congres en Forum Publieke Ruimte 2020, ICC Gent

ACTUEEL


Vlaamse Milieumaatschappij wordt Ambassadeur Publieke Ruimte

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en staat in voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op. Er zijn heel wat raakvlakken tussen het takenpakket van de VMM en het ontwerp, inrichting en beheer van openbare ruimten. Daarom treedt de overheidsinstelling als Ambassadeur toe tot het ledennetwerk van Infopunt Publieke Ruimte. We heten de VMM van harte welkom en kijken uit naar onze samenwerking. Bekijk onze andere Ambassadeurs>

Project ‘Netwerk mobipunten’ wil 19 mobipunten realiseren in Oost-Vlaanderen

In Oost-Vlaanderen worden 19 mobipunten uitgerold via het project ‘netwerk mobipunten’. Een mobipunt is een herkenbare plek waar zachte mobiliteit, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto, deelauto, … Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit: "Net zoals fietssnelwegen de ruggengraat vormen voor het fietsnetwerk, moeten mobipunten de ankerpunten worden voor een mobiliteitssysteem op basis van deelmobiliteit, collectief vervoer en zachte mobiliteit. Het is een concept dat is uitgewerkt door taxistop, autodelen.net en Infopunt publieke Ruimte dat we nu samen met de lokale besturen in de praktijk willen omzetten." De Provincie Oost-Vlaanderen trekt dit project in nauwe samenwerking met Solva | Streekoverleg, Veneco, Interwaas en Mobipunt vzw. Het project ontvangt ook Vlaamse subsidies voor Klimaatprojecten. Samen met deze partners zullen de gemeenten worden ondersteund bij de bepaling van de juiste locaties, de invulling en de realisatie van het mobipunt. De steden en gemeenten die zich engageren zijn: Deinze (Nevele), Denderleeuw, Destelbergen, De Pinte, Erpe-Mere, Gavere, Haaltert, Herzele, Kruibeke, Lede, Melle, Merelbeke, Moerbeke, Nazareth, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Sint-Niklaas, Temse, Wichelen. Voor de inrichting van het mobipunt is per lokaal bestuur een budget voorzien van 23 000 EUR waarvan 75% door Vlaanderen wordt gefinancierd en 25% door de gemeente. Afhankelijk van de lokale noden zullen deelauto’s, deelfietsen, elektrische oplaadpalen, ... worden geplaatst. Binnen het project bestaat er ook de mogelijkheid om lockers te voorzien waar pakjes kunnen worden geleverd om de ‘last mile’ van de e-commerce te verminderen. Vorig jaar werd in Deinze het eerste mobipunt geopend, het ziet er naar uit dat er in de volgende jaren vele mobipunten zullen bijkomen.

OPINIE: Voor elke Vlaming een boom

AMBASSADEURS PUBLIEKE RUIMTE