ACTIVITEITEN


Knelpunten Voetgangersnetwerk Sint-Andries

Op 6 december worden de resultaten van het buurtproject Voetgangersnetwerk Sint-Andries voorgesteld. Dit event vindt plaats om 14u00 in centrum CostA, Sint-Andriesplaats 24 2000 Antwerpen.

Gezondheid in het ruimtelijk beleid

Het VIGeZ wil bijdragen aan het realiseren van een meer gezonde publieke ruimte. Als expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie wil VIGeZ naast een gezonde leefstijl ook omgevingsfactoren onder de aandacht brengen. Daarom bouwden we expertise op over hoe ruimtelijke beleidskeuzes invloed hebben op gezondheid. En dit samen met diverse partners, waaronder VRP, Infopunt Publieke Ruimte, Ruimte Vlaanderen en VVSG. Aan de hand van literatuuronderzoek en van gesprekken met gezondheidsprofessionals, ontwerpers, ambtenaren en politici gingen wij de afgelopen maanden na op welke manier gezondheid kan bijdragen tot een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid. Kennisdeling: we willen onze kennis graag met u delen en erover reflecteren. Op die manier kan je deze kennis direct meenemen naar jouw praktijk. Participatie in methodiekontwikkeling: We willen een aantal mogelijke methodieken en producten ter ondersteuning van lokale besturen verkennen en deze verder uit te diepen. Op die manier ontwikkelen we producten die bruikbaar en toepasbaar zijn in de praktijk. We richten ons hierbij zowel op lokale actoren die betrokken zijn bij ruimtelijke planning, inrichting en mobiliteit als op actoren die vanuit andere beleidsdomeinen aandacht vragen voor kwaliteitsvolle publieke ruimte zoals jeugddiensten, gezondheidsprofessionals en gebruikersverenigingen. Deze sessie is op uitnodiging. Heeft u echter ook interesse om deel te nemen? Neem dan met ons contact op.

ACTUEEL


Omgeving zoekt landschapsarchitect

Door de groeiende portefeuille van haar werkveld landscape design, is OMGEVING dringend op zoek naar een gepassioneerde landschapsarchitect met minimaal 5 jaar ervaring. Heb je zin om mee te werken aan de realisatie van een honderdtal uitdagende ontwerpopdrachten (parken, pleinen, straten, woonomgevingen, ..), internationale wedstrijden en offertes? Hecht je veel belang aan creativiteit, kwaliteit en innovatie van het ontwerp tot en met de realisatie?

Vacature (junior) ontwerpers Tractebel (Gent)

Over de Rand, Onderzoek naar een toekomst voor de stadsrand

Vlaanderen is ruimtelijk sterk gefragmenteerd. Dat maakt het bijzonder moeilijk om duurzame antwoorden te formuleren op belangrijke maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen. Deze publicatie is een zoektocht naar oplossingen om deze ruimtelijke fragmentatie tegen te gaan en schetst via ontwerpend onderzoek een fascinerend toekomstbeeld voor de stadsrand. Deze stadsrand is vandaag vaak een complexe en chaotische plek. Ze heeft een lage dichtheid, een gebrekkige publieke ruimte en een mobiliteit die bijna uitsluitend gericht is op de auto.

Vlaanderen loopt storm voor Groot Buurtenonderzoek

Bijna 2000 mensen en buurtverenigingen namen al deel aan het Groot Buurtenonderzoek dat nog tot 15 oktober loopt. De online bevraging neemt 10 minuten in beslag en kan worden ingevuld via www.buurtenonderzoek.be Gemeentebesturen kijken vol verwachting uit naar de resultaten en hebben het onderzoek van Infopunt Publieke Ruimte al massaal bekendgemaakt via de gemeentelijke website of infoblad.

AMBASSADEURS PUBLIEKE RUIMTE